Euro2012 szansą dla wielu

Szansę na inwestycje na rynku private equity stwarzają fundusze aktywów niepublicznych. Niestety funkcjonuje ich zaledwie kilka w naszym kraju. Przykładem jest Investor LBO FIZ, którego certyfikaty inwestycyjne są również notowane na naszej giełdzie. Lecz z rynku spółek niepublicznych mogą korzystać również fundusze inwestujące w akcje notowane na giełdzie. Zarządzający Investors TFI dodali pakiet akcji spółki nienotowanej na giełdzie do swego sztandarowego funduszu Investor FIZ. Jest to spółka Tamex Obiekty Sportowe. 

W obecnej sytuacji rynkowej, kiedy rynek nie zawsze kieruje się analizami lecz emocjami inwestowanie na rynku niepublicznym, może przynieść konkretne korzyści. Panują tu zdroworozsądkowe reguły – wyceny spółek wzrastają, gdy rosną ich zyski. Nie ma tu miejsca na oddziaływanie emocji inwestorów czy spekulantów giełdowych. Negocjacje w sprawie zakupu akcji rozpoczęły się jeszcze w 2006 r. przed przyznaniem Polsce i Ukrainie prawa organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej. To wydarzenie utwierdziło Investorsów o zasadności decyzji inwestycyjnej. We wrześniu 2007 roku fundusz Investor FIZ nabył  35% akcji Tamexu. Pozostałe akcje pozostały w rękach założycieli spółki z ulicy Tamka w Warszawie. Pozyskanie nowych środków finansowych dało impuls wzrostowy firmie. Za pozyskane środki powiększono i unowocześniono park maszynowy. Obecnie Tamex jest liderem rynku budowy obiektów sportowych i jak wynika z prognoz zarządu spółki bieżący rok winien zamknąć się przychodami ze sprzedaży na poziomie dwukrotnie wyższym niż za rok 2007. 

Wszystko pod klucz 

Wyróżnikiem spółki jest kompleksowa realizacja obiektów – pod klucz. Pozwala to na uzyskanie efektu skali, co skutkuje  uzyskaniem wysokich marż, przy jednoczesnej atrakcyjnej cenie kompleksowej oferty. To daje przewagę konkurencyjną nad innymi uczestnikami rynku. Obecnie Tamex realizuje ponad 50 projektów na terenie całego kraju. 

Do sztandarowych projektów zrealizowanych przez Tamex należy kompleksowa modernizacja 22-tysięcznego Stadionu Zawiszy w Bydgoszczy, będący pierwszym i jedyny w Polsce obiektem, spełniającym wymogi Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki (IAAF). Wykonana na nim bieżnia uzyskała Certyfikat IAAF Class 1, który uprawnia do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych najwyższej rangi. W lipcu 2008 roku zorganizowano na nim Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkoatletyce. 

Skala potrzeb 

Jak się okazuje skala potrzeb budowy obiektów w naszym kraju jest ogromna. Stąd przed Tamexem stoją poważne zadania. Na przykład na 34 drużyny ekstraklasy i I ligi, jedynie Korona Kielce ma nowoczesny stadion. Pozostałe wymagają modernizacji, czego przykładem jest stadion Legii, na którego przebudowę władze Warszawy przyznały 102 mln zł. Warto jeszcze wspomnieć o wykonaniu przez Tamex płyty głównej stadionu Zagłębia Lubin. Obiekt ten będzie dodatkowo spełniał rolę pomocniczego stadionu piłkarskich ME 2012. 

Większość boisk budowanych przez Tamex jest wykonanych ze sztucznej trawy. Jej zaletą jest możliwość ciągłej eksploatacji, co jest szczególnie istotne dla prowadzenia treningów. Niektóre boiska wykonane przez Tamex uzyskały już certyfikaty jakości FIFA. Odpowiednia jakość boisk, również treningowych, będzie wymagana podczas Euro 2012. Oprócz głównych stadionów, na których będą rozgrywane mecze, musimy posiadać bazę pobytowo-treningową dla wszystkich drużyn, które nas odwiedzą. Na dzień dzisiejszy istniejące u nas obiekty nie spełniają wszystkich wymogów UEFA. 

Kolejnym czynnikiem sprzyjającym firmom realizującym obiekty sportowe jest największy na świecie program budowy boisk Orlik 2012. Zaledwie w pół roku rozstrzygnięto 600 przetargów na realizacje tych obiektów, a wiele boisk już jest eksploatowanych. Program ma trwać do 2015 roku. W zależności od wersji boiska będzie ono kosztować od 1 do 1,3 miliona złotych. Oznacza to, że program może dać firmom zaangażowanym w Orlika 2012 nawet kilkaset milionów złotych każdego roku. 

Tamex zajął się również budową Centralnych Obiektów Sportowych, na których trenują olimpijczycy, kadry narodowe poszczególnych dyscyplin. Przykładem takiej inwestycji jest stadion lekkoatletyczny w Spale, który uzyskał Certyfikat IAAF Class 2, pozwalający na rozgrywanie zawodów rangi krajowej i międzynarodowej. 

Oprócz stadionów Tamex buduje również hale sportowe, korty tenisowe, boiska wielofunkcyjne, place zabaw, tereny rekreacyjne, pola golfowe, lodowiska. 

Znacząca część pieniędzy służąca finansowaniu opisanych tu obiektów pochodzi ze środków publicznych, co w dużej mierze zabezpiecza źródła przychodów przed dekoniunkturą i ewentualnym ograniczeniem wydatków prywatnych inwestorów. 

Dobre perspektywy

Jak widać, Tamex funkcjonuje w branży, która ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji na rynkach finansowych, której problemy zaczynają coraz silniej oddziaływać na gospodarkę. Posiadanie akcji takiej spółki w portfelu pozwoli funduszowi Investor FIZ w pewnym stopniu uniezależnić się od zmienności na rynku aktywów publicznych. 

Jednak Fundusz nie może angażować nadmiernej ilości aktywów w spółki niepubliczne, ze względu na konieczność utrzymania należytej płynności finansowej. 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu