BBI Capital sprzedał 33% akcji Elzab-u

 

Zgodnie z umową inwestycyjną z 2 lipca tego roku zakończył się pierwszy etap integracji kapitałowej spółek Exorigo, UPOS i Elzab. Po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających transakcję i uzyskaniu zgody UOKiK, nastąpiło podpisanie umowy sprzedaży przez BBI Capital na rzecz spółek Exorigo i UPOS 100% udziałów (633 udziały) spółki Relpol 2, posiadającej pakiet akcji dający 32,68% głosów na WZ spółki Elzab oraz 35,9% udziałów w kapitale.

Strony umowy inwestycyjnej zmieniły nieznacznie jej strukturę. Pierwotnie 100% udziałów w Relpol 2 miało trafić do spółki Exorigo. Teraz udziały w Relpol 2 zostały podzielone i kupione przez Exorigo i UPOS. Exorigo kupiło za 16,8 mln zł 368 udziałów, a UPOS za 12,1 mln zł kupił 265 udziałów w spółce Relpol 2.

„Uważamy, że wspólne wejście spółek Exorigo i UPOS do akcjonariatu Elzab-u bardziej oddaje powiązania biznesowe spółek w ramach tworzonej grupy kapitałowej.” – mówi Paweł Dudziuk, prezes zarządu Elzab i Exorigo. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów procesu integracji kapitałowej Exorigo, UPOS i Elzab, który przebiega zgodnie z zakładanym przez nas harmonogramem. Jeżeli nie będzie niespodziewanych przeszkód zakładamy, że na koniec tego lub na początku przyszłego roku zakończymy łączenie kapitałowe spółek.” – dodaje.

Całkowita integracja kapitałowa spółek Exorigo, UPOS i Elzab ma nastąpić po realizacji drugiego etapu transakcji, w którym zostanie przeprowadzona operacja wniesienia aportem 100% udziałów Exorigo i UPOS w zamian za emisję nowych akcji spółki Elzab skierowanych do akcjonariuszy spółek Exorigo i UPOS. Zwołanie WZA spółki Elzab, które wyda zgodę na podniesienie kapitału, planowane jest w tym lub na początku przyszłego roku.

Po połączeniu dwaj główni udziałowcy spółek Exorigo i UPOS mają mieć 64,2% udziałów w podwyższonym kapitale spółki Elzab, BBI Capital – 8,8%, a udział aktualnych akcjonariuszy Elzab-u spadnie do 24,5%. Jednocześnie Elzab stanie się właścicielem 100 % udziałów w Exorigo i Upos.

Docelowo spółki Exorigo, UPOS i Elzab tworzyć będą Grupę Kapitałową działającą na krajowym i zagranicznym rynku dostawców kompleksowych rozwiązań informatycznych dla handlu detalicznego. Głównymi odbiorcami usług i produktów Grupy są sieci handlowe, które bardzo dynamicznie rozwijają się w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. Oferta Exorigo i UPOS skierowana jest głównie do większych – działających w sieci podmiotów, natomiast urządzenia Elzabu kierowane są również do średnich i drobnych detalistów – dzięki czemu oferty spółek znakomicie się uzupełniają. Obecny zasięg działalności Grupy obejmuje Niemcy, Ukrainę i Czechy i jest stale rozszerzamy o nowe kraje.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu