Nowe aplikacje firmy Lawson Software wspomagające planowanie

 

Firma Lawson Software (Nasdaq: LWSN) poinformowała o wprowadzeniu na rynek rozwiązań Lawson Stock Build Optimizer do optymalizacji poziomu zapasów oraz  Lawson Planning Workbench (Pulpit planisty dla branży spożywczej systemu Lawson).

Nowe aplikacje pomogą producentom z branży spożywczej usprawnić planowanie produkcji w długim i średnim okresie, dzięki czemu będą mogli mieć pewność, że odpowiednia ilość produktów będzie dostępna w odpowiednim czasie, aby zaspokoić wzrost popytu sezonowego i wynikającego z działań promocyjnych. Firma Lawson przekazała te informacje podczas konferencji zorganizowanej w ramach targów InterBev 2008, które odbyły się w Las Vegas. 

Rozwiązanie Lawson Stock Build Optimizer ułatwia firmom wizualizację ogólnej strategii budowy i utrzymania zapasu produktów gotowych. Aplikacja oferuje narzędzia pozwalające prześledzić wiele scenariuszy uwzględniających różne sytuacje, które symulują konsekwencje wynikające z różnych decyzji w długim okresie. Dostępne modele, uwzględniające szeroki zakres zmiennych – od wydajności produkcji po koszty składników – pomagają planistom udoskonalić główne harmonogramy produkcji dla wielu zakładów produkcyjnych. Przykładowo planiści mogą wykorzystać dostępne modele do oceny korzyści wynikających z gromadzenia zapasów przed wystąpieniem wzrostu popytu i porównania ich z korzyściami wynikającymi z pracy w nadgodzinach lub zatrudnienia podwykonawców, którzy pomogą zaspokoić sezonowe zapotrzebowanie na produkty, na przykład asortyment słodyczy w okresie świątecznym.

Rozwiązanie Lawson Planning Workbench for Food and Beverage ułatwia producentom planowanie w średnim okresie poprzez zrównoważenie zmian popytu i dostępności zaopatrzenia w czasie produkcji. Przedsiębiorstwa mogą wizualizować łączną liczbę dni produkcji poszczególnych produktów, co umożliwia podejmowanie trafnych decyzji związanych z planowaniem produkcji na następne kilka tygodni lub miesięcy. Następnie aplikacja rejestruje zmienne produkcyjne i udostępnia szczegółowe informacje na ich temat, na przykład odnośnie do zmian w zamówieniach klientów, harmonogramów dostaw, pracy na kilka zmian i zapasów z upływającą datą przydatności do spożycia. Dzięki temu planiści mogą prześledzić różne modele uwzględniające wiele możliwości przed określeniem priorytetów produkcji dla określonych produktów lub zamówień. Pozwala to uniknąć przypadków wyczerpania zapasów, przeterminowania zapasów lub potrzeby uruchamiania dodatkowych tymczasowych linii produkcyjnych. 

Narzędzia usprawniające planowanie i prognozowanie produkcji mają bardzo duże znaczenie dla producentów z branży spożywczej, którzy chcą zwiększyć rentowność poprzez poprawę jakości obsługi klienta. – Przedsiębiorstwa korzystające z rozwiązań informatycznych są obecnie bardziej zainteresowane narzędziami wspierającymi proces podejmowania decyzji, które przy wykorzystaniu technik optymalizacji umożliwiają planowanie produkcji przy użyciu scenariuszy, analizę uwzględniającą wiele możliwości oraz porównywanie korzyści wynikających z różnych decyzji – tak napisali Noha Tohamy, John Fontanella i Greg Aimi, analitycy z firmy AMR Research, w raporcie z 18 stycznia 2008 roku pod tytułem „What To Expect in the SCM and Logistics Markets in 2008: AMR Research’s Top 10 Trends” („Czego można oczekiwać na rynku SCM i usług logistycznych w 2008 roku: 10 najważniejszych trendów według AMR Research”).

Rozwiązania Lawson Stock Build Optimizer i Lawson Planning Workbench for Food and Beverage można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika. Aplikacje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można było je poznać i obsługiwać w bardzo prosty sposób. Oba rozwiązania oferują również uproszczoną instalację oraz pomoc techniczną dzięki integracji z systemem Lawson M3 Enterprise Management. 

  – Przedsiębiorstwa z branży spożywczej bardzo często muszą wybierać pomiędzy spadkiem poziomu sprzedaży, jeśli nie zapewnią wystarczającej ilości produktów zaspokajającej wzrost popytu, a przeterminowaniem nietrwałych produktów, jeśli wyprodukują ich zbyt dużo – powiedziała Vicki Griffith, dyrektor ds. marketingu w dziale rozwiązań dla branży spożywczej firmy Lawson Software. – Nowe rozwiązania ułatwią producentom analizowanie coraz bardziej złożonych zbiorów zmiennych łańcucha dostaw, dzięki czemu będą oni mogli optymalizować plany produkcyjne, obniżyć koszty magazynowania i poprawić jakość obsługi klienta. To kolejny przykład na to, że szczegółowa analiza potrzeb określonej branży umożliwia nam opracowanie produktów uwzględniających specyfikę procesów biznesowych zachodzących w tej części rynku – dodała Vicki Griffith.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu