Comarch ma umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej

przez | 08/11/2008

 

Comarch SA w konsorcjum z Young Digital Planet SA i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej podpisał umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wartość umowy wynosi 98 milionów złotych brutto. 

W ramach umowy Konsorcjum dostarczy zestawy oprogramowania edukacyjnego do nauki języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz zakładów kształcenia nauczycieli. Firmy uruchomią farmę serwerów umożliwiających pobieranie przez szkoły zestawów oprogramowania edukacyjnego, a także przekażą wskazanym przez MEN placówkom wymagane informacje i dokumenty do oprogramowania. Konsorcjum udziela 24-miesięcznej gwarancji na oprogramowanie oraz zapewnia jego aktualizację.

– Ta umowa stanowi ukoronowanie naszej kilkuletniej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie dostawy pracowni komputerowych dla szkół. Zamówione oprogramowanie będzie w sporej części dostarczone do placówek, które były naszymi klientami w poprzednich umowach z ministerstwem – mówi Dariusz Durałek, Dyrektor Generalny Sektora Administracji Publicznej Comarch SA.