Saatchi & Saatchi w trakcie zmian – Nowe zadania, nowa struktura, nowi ludzie

Proces przebudowy Grupy Saatchi & Saatchi, kierowanej od września przez Igora Kaleńskiego, zakończy się już w grudniu tego roku. Nowe spojrzenie na miejsce S&S na rynku oraz na jej strukturę wewnętrzną zadecydowało o potrzebie zatrudnienia osób, których umiejętności i doświadczenie wzbogacą know-how Saatchi & Saatchi.

Nowa struktura to nowi ludzie. W ramach Grupy S&S powstały trzy nowe podmioty: Saatchi & Saatchi Direct, kierowane przez Annę Sierpowską, Saatchi & Saatchi Digital na czele z Grzegorzem Goldianem oraz Saatchi & Saatchi Think Tank, od 1 stycznia 2009 r. nadzorowane przez Tomasza Bartnika, chief strategic oficera i wiceprezesa Grupy. O S & S Think Tank informowaliśmy w materiale poświęconym nowej strategii Saatchi & Saatchi i objęciu kierownictwa przez Igora Kaleńskiego. Uczestnikiem Grupy jest również dobrze znana agencja reklamowa full service zarządzana przez Joannę Hurdę – Saatchi & Saatchi Communications. Tej spółce wkrótce poświęcony zastanie osobny materiał.

Saatchi & Saatchi Digital

Oferta: tworzenie i obsługa serwisów i kampanii interaktywnych opartych na zaawansowanych technologiach oraz kreatywnych rozwiązaniach wynikających ze strategii marki. Podejmowanie działań on-line kreujących doświadczenie marki oraz bezpośrednio wspierających sprzedaż.

Obszary działań:

1. strategia:

 • strategia komunikacji marki i wsparcia sprzedaży w nowych mediach
 • strategia budowania relacji (CRM, programy motywacyjne i lojalnościowe, społeczności)
 • performance marketing (przeprowadzanie testów, optymalizacja, analiza ROI)

2. kreacja

 • architektura informacji: opracowanie struktury i nawigacji serwisu
 • graficzne przygotowanie materiałów (layoutów, form reklamowych itp.)

3. technologia

 • doradztwo strategiczne  zakresie wykorzystania nowych technologii
 • projektowanie i kodowanie front/back endu
 • utrzymywanie stron www, tworzenie baz danych

4. Planowanie mediów internetowych

Grzegorz Goldian, dyrektor zarządzający Saatchi & Saatchi Digital, dotychczas pracował w Euro RSCG Marketing House. Zarządzał zespołem odpowiedzialnym za tworzenie i realizację kampanii komunikacyjnych integrujących nowoczesne media. Celem, jaki wyznaczył Saatchi & Saatchi Digital, jest rozwój obszarów związanych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii w komunikacji marketingowej: marketingu interaktywnego, mobilnego oraz zarządzania bazami danych.

– Bardzo dużą wagę będziemy przywiązywać do ścisłej integracji marketingu technologicznego z usługami świadczonymi przez pozostałe spółki Grupy, aby jako Grupa Saatchi & Saatchi dostarczać naszym klientom kompleksowych rozwiązań do prowadzenia dialogu zarówno z konsumentem, jak i siłami sprzedaży – mówi Grzegorz Goldian.

Saatchi & Saatchi Direct

Oferta: BTL, marketing lojalnościowy i promocja sprzedaży. Podejmowanie działań kontekstowych pozwalających indywidualizować ofertę i podążać za klientem zgodnie z rytmem jego życia i rodzących się potrzeb. Efektywne wykorzystanie wszystkich punktów styku z konsumentem ze szczególnym uwzględnieniem punktu sprzedaży.

Obszary działań:

1. Wsparcie Sprzedaży

 • doradztwo strategiczne w zakresie działań promocyjnych
 • retail & shopper marketing,
 • promocje sprzedaży, loterie, konkursy, B&G
 • bezpośrednie wsparcie sprzedaży, merchandising

2. Marketing Relacji

 • CRM
 • Programy lojalnościowe i motywacyjne B2B i B2C

3. Expreriential Marketing

 • ambient
 • field & event marketing
 • sponsoring

Anna Sierpowska, dyrektor zarządzająca Saatchi & Saatchi Direct, ostatnio pracowała w Euro RSCG Marketing House, gdzie odpowiadała za rozwój zintegrowanych działań marketingowych. Celem, jaki stawia Saatchi & Saatchi Direct, jest skuteczność działań, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie we wzroście sprzedaży.

Zadanie to wymaga dobrego poznania konsumenta, jego potrzeb i zachowań, co możliwe jest jedynie dzięki podążaniu za konsumentem w jego codziennej podróży.

Chcemy towarzyszyć konsumentom w momencie, w którym jest na to otwarty, a nie wówczas, gdy przewiduje to ramówka TV – mówi Anna Sierpowska. Dzisiaj najważniejsze w komunikacji direct jest poszukiwanie nowych narzędzi i momentów kontaktu z klientem w jego codziennym życiu oraz aktywna obecność w punkcie sprzedaży.

PR

Usługi public relations w ramach Grupy Saatchi & Saatchi będzie oferować na zasadach partnerstwa strategicznego agencja Marketing & Communications Consultants. Firma świadczy kompleksowe usługi doradcze w obszarze komunikacji korporacyjnej i zintegrowanej komunikacji marketingowej.

W 2003 roku agencja otrzymała nagrodę Złotego Spinacza Związku Firm Public Relatins dla kampanii „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” realizowanego dla Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie w kategorii kampanii CSR. Za tą samą kampanię w 2005 roku, jako pierwsza polska agencja, otrzymała nagrodę Srebrnego Magellana.

Agencja realizowała również projekty m.in. dla takich klientów, jak: Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA, Oriflame Poland sp. z o.o., Ford Polska sp. z o.o. Partnerami zarządzającymi w M&CC są Agnieszka Bajur i Elżbieta Radzka.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu