Pierwsze świadectwo AEO w Polsce

Stworzenie bezpiecznych łańcuchów dostaw i walka z terroryzmem – to główne przesłanki wprowadzenia w UE instytucji AEO. Świadectwo AEO (Authorised Economic Operator) to dokument potwierdzający przestrzeganie wszystkich standardów bezpieczeństwa i ochrony ładunków oraz uprawniający przedsiębiorcę do korzystania z ułatwień celnych. Procedura weryfikacyjna obejmuje audyty sprawdzające m.in. przestrzeganie wymogów celnych oraz spełnianie wymogów z zakresu bezpieczeństwa: transportu, finansowego, ochrony danych.

3 listopada wydano pierwsze świadectwo AEO w Polsce. Otrzymała je spółka DHL Global Forwarding.

– Uproszczenia celne to nowa jakość w handlu zagranicznym – uważa Piotr Iwaniuk, prezes DHL Global Forwarding. – W przyszłości pozwolą one na zwiększenie płynności odpraw celnych. Nam – przedsiębiorcom, pomogą usprawnić procesy logistyczne.
Certyfikat AEO wydany w jednym kraju członkowskim UE, honorowany jest na obszarze całej Unii.

Klienci przedsiębiorców świadczących usługi celne, posiadających status AEO, mogą liczyć na szereg ułatwień. Przede wszystkim:

  • mniejszą liczbę fizycznych kontroli celnych,
  • priorytetowe traktowanie przesyłek wytypowanych do kontroli,
  • możliwość przeprowadzenia kontroli w innym miejscu niż wyznaczone przez urząd celny, a także
  • ułatwienia w uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju pozwoleń wydawanych przez organy celne.

–  Do niewymiernych korzyści płynących z AEO należy także zwiększenie bezpieczeństwa całego łańcucha dostaw – podkreśla Piotr Iwaniuk.
Systemy podobne do AEO działają już m.in. w Stanach Zjednoczonych (C-TPAT) i Kanadzie (FAST). Już dziś mówi się o ich koordynacji i wzajemnym uznawaniu. Dlatego w przyszłości przedsiębiorcy posiadający status AEO mogą spodziewać się uprzywilejowanego traktowania prze służby celne również poza UE.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu