M.W. Trade podpisuje kolejne znaczące umowy

 

M.W. Trade – jedna z wiodących firm wspierających finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na polskim rynku – nabyła w drodze umowy cesji wierzytelności Roche Polska sp. z o.o. przysługujące tej spółce wobec SP ZOZ. Łączna wartość kontraktu wynosi 5,7 mln zł. Dodatkowo, w dniu 3 listopada 2008 roku M.W. Trade podpisała dwie umowy z samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej dotyczące spłaty ich wierzytelności w ramach produktu Hospital Fund. Łączna kwota kontraktów wyniosła ponad 2,3 mln złotych.

M.W. Trade dąży do zapewnienia płynności finansowej szpitali. Jednym z narzędzi wykorzystywanych w tym celu jest przejmowanie zobowiązań SP ZOZ wobec dostawców. Ostatnią tego rodzaju transakcją jest umowa cesji z Roche Polska sp. z o.o., na podstawie której M.W. Trade przejęła prawa do wierzytelności dostawcy od zadłużonej placówki medycznej.

W okresie ostatnich 12 miesięcy firma zawarła z Roche Polska sp. z o.o. umowy o łącznej wartości 11,370 mln złotych.

„Naszym podstawowym zadaniem jest niesienie pomocy zadłużonym placówkom służby zdrowia. Dlatego cieszymy się, że instytucje działające w branży medycznej chętnie korzystają z naszych usług. Ponadto,  umowa zawarta z Roche Polska dowodzi słusznie przyjętej strategii rozwoju. Nowi kontrahenci to także potwierdzenie naszej stabilnej pozycji rynkowej, a także informacja dla naszych inwestorów, że jesteśmy godnym zaufania partnerem w biznesie” – powiedział Rafał Wasilewski, prezes zarządu M.W. Trade.

M.W. Trade koncentruje się na finansowaniu sektora służby zdrowia i kompleksowym doradztwie w zakresie przystosowania szpitali do standardów Unii Europejskiej. Rosnące zainteresowanie usługami firm parabankowych powoduje, że M.W. Trade z roku na rok umacnia swoją pozycję rynkową zwiększając portfel wierzytelności.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu