CEDC: wzrost przychodów o 51% i zysku operacyjnego o 86% w III kwartale 2008

przez | 06/11/2008

 

Central European Distribution Corporation (CEDC), spółka notowana na GPW i Nasdaq, ogłosiła wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 51% do 452,4 mln USD w trzecim kwartale 2008 roku, w porównaniu do 299,6 mln USD w tym samym okresie 2007 roku. Zysk z działalności operacyjnej w trzecim kwartale 2008 r. wzrósł o 86% do 52,8 mln USD, z 28,4 mln USD w tym samym okresie w 2007 r.

Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, CEDC ogłosiła zysk netto w III kwartale 2008 r. na poziomie 41,7 mln USD, czyli 0,89 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z 18,3 mln USD, czyli 0,45 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w 2007 r. Zgodnie ze standardami U.S. GAAP  zysk netto w III kwartale 2008 r. wyniósł 0,66 mln USD, czyli 0,01 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z zyskiem netto wynoszącym 17,0 mln USD, czyli 0,42 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w 2007 r. Średnia ważona liczba akcji, która posłużyła do wyliczenia rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą za III kwartał 2008 r. wynosiła 47,0 mln.

Najważniejsze dane finansowe CEDC w III kwartale 2008 r. (w porównaniu z analogicznym okresem w 2007 r.):

Przychody netto  ze sprzedaży – wzrost o 51%

Marża brutto –  wzrost do 25,6% w porównaniu z 20,6%

Zysk z działalności operacyjnej – wzrost o 86%

Porównywalny zysk netto – wzrost o 128%

„W naszej działalności obserwujemy dalszy wzrost marż, w szczególności dzięki bardzo dobrym wynikom osiąganym przez nasze kluczowe marki wódek i marki importowane na wyłączność. W III kwartale w dalszym ciągu obserwowaliśmy silny wzrost organiczny wynoszący ponad 25% w Rosji i ok. 7% w Polsce. W związku z tym, że wkraczamy w czwarty – najbardziej dla nas rentowny kwartał w roku – przewidujemy dalszy wzrost marż brutto do 28-30% w czwartym kwartale i wzrost zysku operacyjnego o 4,5-5,5 punktów procentowych w porównaniu z III kwartałem 2008 r.” – powiedział William Carey, prezes CEDC. 

 

„Dzięki silnemu wzrostowi organicznemu w Rosji obserwujemy umocnienie naszej wiodącej pozycji rynkowej pod względem wartościowym i zwiększenie naszego udziału w rynku  z ok. 12% na początku 2008 r. do szacowanych obecnie 14%. Dostrzegamy szybszą konsolidację, w której silniejsze spółki z dostępem do krótkoterminowego finansowania oraz z dobrze zrównoważonym portfolio stoją przed dużymi możliwościami przyspieszenia swojego rozwoju zarówno teraz jak i w 2009 roku. Wierzymy, że wchodząc w rok 2009, mamy solidny model biznesowy i bilans, a to wspiera nasze możliwości rozwoju na naszych kluczowych rynkach” – dodał William Carey.

 

W związku ze wzrostem marż brutto oraz marż operacyjnych, jak podkreślono powyżej, CEDC zwiększa swoje roczne prognozy dotyczące porównywalnego rozwodnionego zysku na akcję na rok 2008 z poziomu 2,75-2,95 USD do poziomu 2,85-3,05 USD, jak również potwierdza roczne prognozy dotyczące przychodów netto ze sprzedaży na rok 2008 na poziomie 1,65-1,80 miliarda USD. Spółka potwierdza również swoje roczne prognozy dotyczące przychodów netto ze sprzedaży na rok 2009 na poziomie 1,93-2,03 miliarda USD oraz roczne prognozy dotyczące porównywalnego rozwodnionego zysku na akcję na rok 2009 na poziomie 3,75-4,00 USD.

 

 

CEDC jest największym producentem wódki w Polsce i produkuje m.in.: takie marki wódek jak Absolwent, Żubrówka, Bols i Soplica. CEDC eksportuje obecnie Żubrówkę na wiele światowych rynków, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Anglią, Francją i Japonią. CEDC produkuje i dystrybuuje również markę wódki Royal Vodka, która jest najlepiej sprzedającą się wódką na Węgrzech oraz produkuje wódkę Parliament, będącą wiodącą wódką z segmentu premium w Rosji. 

 

CEDC jest także największym krajowym dystrybutorem pod względem wartości napojów alkoholowych w Polsce oraz wiodącym importerem napojów alkoholowych w Polsce i na Węgrzech. W Polsce, CEDC importuje wiele wiodących na świecie marek, w tym: wina Carlo Rossi, wina Concha y Toro, Metaxa Brandy, Remy Martin Cognac, Guinness, wina Sutter Home, Grant’s Whisky, Jagermeister, E&J Gallo, Jim Beam Burbon, Sierra Tequila, Teachers Whisky, Campari, Cinzano, Skyy Vodka i Old Smuggler.