Wyniki finansowe Link4 za I półrocze 2008 roku

W pierwszym półroczu 2008 roku, przypis składki Link4 wyniósł 127,2 mln zł i był o blisko 19% wyższy niż w podobnym okresie 2007 roku. Nieprzerwanie rośnie liczba nowych umów, których liczba zwiększyła się o ponad 41% w stosunku do I półrocza 2007 roku.

Suma aktywów Spółki wzrosła do poziomu 336,4 mln zł w porównaniu do 246,1 mln zł na dzień 30 czerwca 2007 roku. Kwota aktywów na dzień 30 czerwca br. wynosiła 105 mln zł, zaś zaangażowanie kapitałowe akcjonariuszy Link4 wyniosło 163,5 mln zł. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosły 210,2 mln zł. Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi Spółki osiągnęło poziom 161,6%, co potwierdza, że Link4 wykazuje wypłacalność znacznie przekraczającą poziom wymagany przez prawo.

Restrykcyjna polityka szacowania wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wdrożona w I kwartale br. przyniosła spodziewane efekty, co widać po wysokości straty w II kw. Wyniosła ona 3,6 mln zł, a więc była ponad trzykrotnie niższa niż w I kwartale 2008.

„Link4 skutecznie broni pozycji lidera ubezpieczeń direct w Polsce rozwijając się szybciej niż rynek już piąty rok z rzędu. Spółka utrzymała dynamikę przypisu składki brutto również w I półroczu 2008 roku, pomimo pojawienia się nowych konkurentów w segmencie direct oraz intensywnej działalności reklamowej całej branży, Ponadto zastosowanie w I kwartale br. bardziej konserwatywnego podejścia w zakresie szacowania wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przyniosło pozytywne rezultaty już w II kwartale. Spółka wykazała mniejszą stratę techniczno-ubezpieczeniową w porównaniu do I kwartału br. Fakty te pozwalają optymistycznie patrzeć na perspektywy rozwoju spółki i umacnianie jej pozycji jako lidera ubezpieczeń direct w Polsce. W przyszłych kwartałach spodziewamy się dalszej poprawy wyników. Przewidujemy, że spowolnienie gospodarcze przyczyni się do poszukiwania przez konsumentów oszczędności również w sferze ubezpieczeń, a tym samym zwiększy się ich zainteresowanie atrakcyjną cenowo ofertą Link4” – powiedział Arkadiusz Lew-Kiedrowski, prezes zarządu Link4 TU SA.

Pierwsze półrocze zakończyło się również audytem przeprowadzonym przez Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA, które w zeszłym roku przyznało Link4 certyfikat za wysokie standardy obsługi klienta w procesie likwidacji szkód. Z przeprowadzonego audytu wynika, że Link4 spełnia obecnie wszystkie wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001. Badanie potwierdziło również, że w ciągu ostatniego roku wprowadzono liczne zmiany udoskonalające obecny system zarządzania jakością likwidacji szkód. Instytucja certyfikująca potwierdziła spełnienie przez Link4 wymogów do posługiwania się certyfikatem i przedłużyła certyfikat na okres kolejnego roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu