Kto decyduje się na dziecko? – czyli kim są rodzice dzieci w wieku szkolnym; Raport Acxiom Polska przygotowany dla wydawnictwa Egmont

Analiza profilu zawarta w raporcie dotyczy pozycji zawodowej reprezentantów rodzin z dziećmi w wieku między 7 a 14 rokiem życia. Próba dotyczy gospodarstw domowych, które wypełniły Ogólnopolski Kwestionariusz Produktów i Usług Acxiom i bazuje na próbie około 77 tysięcy gospodarstw domowych, z czego 15,5% (ok.12 tys.) ma dzieci w wieku szkolnym.

Przypatrując się danym odnośnie pozycji zawodowej przedstawicieli rodzin posiadających dzieci w wieku szkolnym trzeba zauważyć, że 80% całej rozważanej zbiorowości stanowią zaledwie trzy grupy zawodowe: osoby pracujące fizycznie, pracownicy biurowi oraz osoby niepracujące. Silnie nadreprezentowani są także prywatni przedsiębiorcy (6%), których jest niemalże dwukrotnie więcej w tej grupie niż w całej populacji.

Okazuje się zatem, że posiadanie dzieci jest powiązane z przeciętnym bądź niskim statusem zawodowym i w dużej mierze potwierdza powszechne przekonanie, że nastawienie na rozwój kariery zawodowej i posiadanie dzieci nie idą ze sobą w parze.

Najwięcej rodzin z dziećmi znajdziemy na wsi lub w małych miasteczkach. W przypadku wsi, odsetek ten wynosi 45%, a dla miast liczących do 50 tys. mieszkańców – 23%. Sytuacja zmienia się diametralnie w przypadku bardzo dużych miast. Tam analizowane rodziny są słabo reprezentowane. Zaledwie co 20 rodzina z dziećmi mieszka w takim mieście, podczas gdy rozpatrując całe społeczeństwo – z dużych miastach pochodzi  prawie co 7 gospodarstwo domowe.

Nie dziwią także wskazania analizy zawodu reprezentanta rodziny na tle miejsca zamieszkania.  Na wsi aż w dwóch gospodarstwach na pięć reprezentant jest pracownikiem fizycznym, podczas gdy w  miastach powyżej 500 tyś. mieszkańców odsetek tek kształtuje się na poziomie 28%. Równie wyraźne różnice pomiędzy wsią a miastem występują w przypadku osób niepracujących. Co czwarty przedstawiciel rodziny z dzieckiem mieszkający na wsi jest osobą niepracującą, podczas gdy w miastach zaledwie co siódmy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu