Przejdź do treści

itelligence zarządza tożsamością dzięki IBM Tivoli Identity Manager

itelligence zakończyło w październiku pierwszy etap wdrożenia IBM Tivoli Identity Manager (TIM). Rozwiązanie umożliwia między innymi rejestrowanie kont użytkowników, zarządzanie oraz monitorowanie praw dostępu do ponad 500 systemów będących pod opieką itelligence. IBM Tivoli Identity Manager automatyzuje także raporty dla klientów itelligence, ze szczególnym uwzględnieniem klientów podlegających kontrolom SOX. W najbliższym czasie itelligence zaoferuje usługę zarządzania uprawnieniami również swoim klientom.

itelligence opiekuje się na co dzień ponad 500 systemami swoich klientów. Większość z nich znajduje się obecnie pod kontrolą IBM Tivoli Identity Manager. Wśród systemów są rozwiązania SAP ERP, portale SAP, systemy operacyjne, domeny Active Directory oraz bazy danych. Do prac na każdym z tych systemów specjaliści itelligence wykorzystują konta imienne, a do nich z kolei potrzebne są dostępy, odpowiednie uprawnienia i hasła. IBM Tivoli Identity Manager pomaga zapanować administratorom itelligence nad dużą ilością drobnych operacji związanych z przydzielaniem oraz modyfikowaniem uprawnień na systemach.

System zarządzania tożsamością zautomatyzuje również proces raportowania dla klientów itelligence podlegających regulacjom ustawy Sarbanes Oxley Act (SOX). Klienci ci zobowiązują outsourcera do dostarczania okresowego raportu zawierającego wyszczególnienie aktywnych kont na swoich systemach. Do tej pory przygotowywanie takiego raportu zajmowało oficerowi bezpieczeństwa w itelligence nawet kilka dni. Dzięki IBM Tivoli Identity Manager raport generowany jest automatycznie. itelligence świadczy usługi wsparcia w dostosowywaniu do SOX już dla 5 klientów w Polsce i zagranicą.

– Kiedy przyjmowaliśmy nowego pracownika – administratora czy konsultanta, musieliśmy ręcznie tworzyć konta na dziesiątkach systemów. Pochłaniało to bardzo dużo naszego czasu. – mówi Wojciech Darłowski, Dyrektor Centrum Systemów Informatycznych w itelligence Sp. z o.o. – W tej chwili cała operacja wnioskowania o uprawnienia oraz akceptacji jest obsługiwana przez mechanizmy IBM Tivoli Identity Manager-a, a po zatwierdzeniu wniosku samo nadawanie uprawnień na systemach zajmuje dosłownie kilka sekund. Analogicznie odebranie uprawnień w IBM Tivoli Identity Manager skutkuje natychmiastowym działaniem na systemach. To nie tylko upraszcza nam pracę, ale przede wszystkim bardzo podnosi bezpieczeństwo systemów naszych klientów, poprzez eliminację wszelkiego typu możliwych pomyłek i przeoczeń.

itelligence zaoferuje również usługę zarządzania tożsamością swoim klientom. Po stronie klientów pojawiają się wyzwania związane z zapanowaniem nad dostępem swoich użytkowników do dużej ilości kont na wielu systemach informatycznych. Usługa zarządzania tożsamością pozwoli klientom itelligence lepiej kontrolować dostęp do swoich zasobów informacyjnych. Mechanizmy IBM Tivoli Identity Manager pozwolą uporządkować proces zarządzania uprawnieniami w systemach informatycznych, a także pomogą zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem osób np. zwolnionych z pracy.

IBM Tivoli Identity Manager pomaga zwiększyć efektywność pracy, zmniejszyć koszty administracji systemami informatycznymi i zabezpieczyć wewnętrzną infrastrukturę informatyczną. Stanowi on bezpieczne i efektywne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, zapewniające funkcje zarządzania hasłami, nadawania uprawnień użytkownikom oraz kontrolowania i audytu dostępu. Wersja dla średnich firm jest ponadto łatwa do zainstalowania, wdrożenia i zarządzania, co zwiększa efektywność inwestycji w ten produkt – mówi Włodzimierz Dymaczewski, Lider Zespołu Tivoli w IBM Polska.

itelligence rozpocznie od opracowania wspólnie ze swoimi klientami standardowych profili uprawnień dla poszczególnych stanowisk po stronie klienta. Kiedy upoważniony przedstawiciel klienta będzie kontaktował się z itelligence z prośbą o dodanie nowego użytkownika, określi, które profile uprawnień powinny mu zostać przydzielone. Po procedurze akceptacji, pracownicy itelligence wykorzystają wcześniej opracowane profile do automatycznego nadania użytkownikowi dostępów. W ten sposób, dzięki zastosowaniu IBM Tivoli Identity Manager-a, pracownik klienta w ciągu kilku sekund uzyska dostęp do wszystkich potrzebnych mu zasobów i systemów.

Oprócz tworzenia, usuwania oraz modyfikacji tożsamości, klienci będą dodatkowo otrzymywać regularne raporty, w tym rejestr wszystkich operacji związanych ze zmianami uprawnień oraz zestawienie aktywnych kont użytkowników na systemach wraz z powiązanymi z nimi uprawnieniami szczegółowymi. Szczegółowa zawartość oraz częstotliwość raportów będzie sprecyzowana w umowie SLA.