Generali przedłuża promocję na produkty inwestycyjne

przez | 05/11/2008

Grupa Generali przedłuża o miesiąc wprowadzoną z początkiem października br. ofertę promocyjną dla produktów inwestycyjnych „Generali Beneficio” oraz „Generali OmniProfit”. Każdy klient, który wypełni wniosek o zawarcie umowy na prowadzenie programu inwestycyjnego do 30 listopada br. zostanie objęty specjalnym programem promocyjnym. Wszystkie tzw. składki regularne wpłacone w pierwszym roku polisowym zostaną przez Generali zaalokowane na rachunku inwestycyjnym w 108%! Oznacza to, że każde 100 zł wpłacone przez klienta zostanie automatycznie powiększone przez Generali o 8 zł i zainwestowane w 44 dostępne instrumenty finansowe.

– Wprowadzając na początku października specjalną ofertę promocyjną na produkty inwestycyjne, chcieliśmy zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania. Obserwując dynamikę sprzedaży tych produktów oceniamy, że liczba wniosków o zawarcie ubezpieczenia, przesłanych do Generali w październiku wrosła znacznie w porównaniu z poprzednimi miesiącami, – mówi Mariusz Zagajewski, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie w Generali.

Generali Beneficio i Generali OmniProfit – oferta dla ceniących zyskowne inwestycje

W ramach Indywidualnego Programu Inwestycyjnego Generali oferuje 2 produkty przeznaczone dla własnej sieci sprzedaży (Generali Beneficio) oraz zewnętrznych sieci dystrybucji oferty (Generali OmniProfit). Obydwa produkty posiadają rozbudowane możliwości pomnażania środków finansowych. Klienci mogą skorzystać z 6 gotowych portfeli zarządzanych przez specjalistów lub sami dokonywać wyboru pomiędzy poszczególnymi funduszami. Produkty inwestycyjne dają możliwość skorzystania z 38 opcji inwestycyjnych, w ramach których klienci mogą inwestować zebrane środki zarówno w wybrane fundusze kapitałowe Generali, jak i w fundusze zewnętrzne, które specjalizują się w rynkach akcyjnych, surowców i nieruchomości. Szeroka gama dostępnych instrumentów pozwala zdywersyfikować środki zarówno pod względem przedmiotu inwestycji jak i pod względem geograficznym.

8-proc. bonus od Generali

Do końca listopada Generali dodaje 8 proc. do składek wpłacanych w pierwszym roku na polisę inwestycyjną Generali Beneficio oraz Generali OmniProfit. Dzięki promocji każdy klient, który zadeklaruje się wpłacić na przykład 500 zł miesięcznej składki, otrzyma od Generali do dyspozycji dodatkowe 40 zł. W związku z tym (w przypadku wpłacania 500 zł miesięcznie) klient otrzymuje w pierwszym roku polisowym bonus w wysokości 480 zł, który podwyższa wartość rachunku inwestycyjnego. Warunkiem otrzymania bonusu jest podpisanie umowy do 30 listopada i opłacenie składki regularnej do 12 grudnia br. Składki mogą być lokowane w fundusze kapitałowe Generali, fundusze zewnętrzne (polskie i zagraniczne) lub gotowe portfele zarządzane przez specjalistów Generali – łącznie 44 instrumenty finansowe z jednoczesną możliwością zarządzania własnym kapitałem przez Internet. Polisa inwestycyjna jest formą oszczędzania w perspektywie co najmniej kilkuletniej. Programem może zostać objęty każdy klient pomiędzy 1 a 60 rokiem życia.

– W okresie dekoniunktury giełdowej wszyscy zastanawiamy się, w jaki sposób pomnażać oszczędności i czy w ogóle taka możliwość istnieje, skoro indeksy gwałtownie spadają, a międzynarodowe grupy bankowe tracą płynność finansową. Generali wychodzi naprzeciw obecnej sytuacji na rynku oferując klientom Indywidualny Program Inwestycyjny, który w trudnych czasach pozwala ulokować środki w funduszu bezpiecznym, a gdy pojawią się oznaki ożywienia na rynku kapitałowym, przenieść pieniądze – bez odprowadzania podatku Belki – do funduszu o bardziej agresywnej charakterystyce. Operacja ta nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami, z jakimi można się spotkać np. w przypadku wcześniejszego zerwania lokat terminowych w bankach” – dodaje Mariusz Zagajewski.

Gwarantowana ochrona: propozycja Generali to nie tylko inwestycje

Linia produktów inwestycyjnych Generali łączy w sobie zalety inwestycji i ubezpieczenia, zapewniając klientom również funkcję ochronną. W przypadku śmierci ubezpieczonego Generali zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia stanowiącej 105% wartości polisy, powiększonej o wartość dodatkowo zainwestowanych środków (w przypadku gdy Klient opłacał składki dodatkowe).

Obsługa polisy przez Internet

Wraz z ofertą Generali zapewnia swoim klientom nowoczesne narzędzia informatyczne, które umożliwiają zarządzanie i administrowanie produktem przez Internet. Portal Klienta zapewnia za pośrednictwem Internetu m.in.:

  • dostęp do informacji o polisie, w tym o jej wartości, szczegółowym wykazie transakcji, indeksacji, cenach jednostek, historii zleceń wykonywanych na polisie;
  • możliwość wykonywania operacji na polisie, np. zmiany danych osobowych, alokacji składki, dokonywanie przeniesienia jednostek pomiędzy funduszami itp.