Centrozap wygrywa ze Skarbem Państwa

przez | 05/11/2008

Kwotę 42 496 251 PLN odszkodowania plus ustawowe odsetki liczone od 8 marca 2005 roku zasądził Sąd Okręgowy w Katowicach  w procesie jaki Centrozap SA wytoczył Skarbowi Państwa za bezprawne decyzje urzędników państwowych.

W dniu 4 listopada 2008 roku Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny, po czteroletnim procesie, wydał wyrok w pierwszej instancji w sprawie powództwa Centrozap SA przeciwko Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku spółki wskutek niezgodnych z prawem działań przez funkcjonariusza państwowego.

Spółka domagała się odszkodowania w wysokości 100.347.170,42 PLN. Zdaniem niezależnego biegłego, powołanego przez Sąd, wartość poniesionych strat była dużo większa i mogła wynieść nawet do 295 mln PLN.

W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że wina pozwanego, czyli urzędnika reprezentującego Skarb Państwa nie budzi żadnych wątpliwości, podkreślając jednocześnie, że wydano w tej sprawie aż 14 błędnych decyzji

Ten wyrok przywraca wiarę w państwo prawa. Dzisiejsza decyzja sądu jest przełomowa i mam głębokie przekonanie, że będzie wskazówką przy innych procesach o podobnym charakterze – powiedział Ireneusz Król, Prezes Zarządu Centrozap SA.  Niech będzie to lekcją dla wszystkich urzędników państwowych, że wszelkie decyzje przez nich podejmowane, mające wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą w Polsce powinny być należycie przygotowane od strony prawnej. Wyrok ten przełamuje monopol urzędników państwowych na nieomylność ich decyzji, a także zaleca szczególna ostrożność wobec spółek publicznych i giełdowych.

Proces wytoczony przez Centrozap SA rozpoczął się w październiku 2004 roku. Problemy spowodowane błędnymi decyzjami urzędników wpłynęły na utratę przez spółkę majatku finansowego, wielu intratnych kontraktów, masowe zwolnienia pracowników, a w konsekwencji całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności i utratę wiarygodności.

Powrót do prowadzonej działalności okazał się procesem bardzo złożonym. Spółka ten trudny czas wykorzystała na uporządkowanie struktury organizacyjnej. Przeprowadzono postępowanie układowe, które zakończyło się sukcesem, co pozwoliło na kontynuację działalności i otworzyło nowe możliwości. Od dnia 30 września br. akcje Centrozapu są ponownie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim akcjonariuszom, którzy zaufali naszej spółce i pozostali z nami, nawet w tych trudnych czasach. Zaproponowana przez nas nowa strategia rozwoju zakłada ekspansję spółki na całkowicie nowe obszary, zarówno pod względem geograficznym jak i biznesowym. – dodał Prezes Ireneusz Król. Zakończenie ciągnących się spraw z przeszłości umożliwia nam realizację nowych, ciekawych dla spółki projektów.

Ogłoszona przez Centrozap strategia zakłada realizacje projektu o łącznej wartości ponad 300 mln. PLN. Projekt dotyczy budowy centrum wycinki i przeróbki drewna na terenie republiki Komi, wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrowoodcom (spółkę zależną od Centrozapu) został wpisany na listę priorytetowych inwestycji Federacji Rosyjskiej.

Obok nowego projektu firma realizuje również przedsięwzięcia w innych branżach, takich jak energetyka, handel, czy inwestycje.