B3System S.A. publikuje wyniki finansowe za III kwartał 2008 roku

przez | 05/11/2008

Spółka B3System S.A., dostarczająca kompleksowe rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa systemów komputerowych, opublikowała wyniki finansowe za III kwartał br. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 12 471 tys. zł, co stanowi wzrost o 72% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

4 października Spółka B3System S.A. opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2008 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 12 471 tys. zł, wzrastając o 72% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Zysk netto osiągnął poziom 278 tys. zł i jest o 231,66 % większy od prezentowanego w analogicznym okresie roku 2007. Na osiągnięty w III kwartale zysk wpływ miało zawarcie przez B3System S.A. umów z dotychczasowymi Klientami m.in. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz pozyskanie nowych kontraktów w wyniku wygranych przetargów publicznych m.in.: na dostawę sprzętu dla Ministerstwa Sprawiedliwości.

Cieszymy się, iż pomimo charakterystycznego dla naszej branży spadku zamówień w sezonie letnim udało nam się zrealizować kilka wartościowych kontraktów. Duża w tym zasługa nowo utworzonego działu Zamówień Publicznych, dzięki któremu pozyskaliśmy nową grupę klientów, zwłaszcza z sektora administracji publicznej. W kolejnych miesiącach planujemy dalsze zwiększenie uczestnictwa w przetargach  z tego sektora, ze szczególnym naciskiem na administrację państwową – mówi Mirosław Kaliński, Prezes Zarządu B3System S.A.

Kryzys na rynku finansowym nie wpłynął jak dotychczas na funkcjonowanie Spółki oraz jej kondycję finansową, a jedynie przełożył się na kurs akcji. Jednym z powodów takie stanu rzeczy jest konsekwentna i stała obsługa zamówień i zleceń Klientów B3System, którzy realizują wcześniej założone budżety związane z bezpieczeństwem IT. Uważamy, iż bezpieczeństwo informatyczne będzie zawsze priorytetem bez względu na sytuację na rynkach światowych – dodaje Mirosław Kaliński

B3System S.A. w III kwartale br. rozszerzyła swoją ofertę handlową o nowe innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT. Poszerzenie asortymentu usług jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tego typu produkty wśród firm z sektora MSP, co w dalszej kolejności powinno przełożyć się na wzrost sprzedaży i zysku w IV kwartale roku obrotowego.