Wdrożenie systemu zarządzania wynikami w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.

przez | 04/11/2008

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, opracowała system zarządzania wynikami w MWiK Bydgoszcz. Wprowadzone rozwiązanie sprawia, że wszyscy pracownicy są w stanie sprawdzić, w jakim stopniu wpływają na realizację przyjętej strategii firmy. Umożliwia to opracowany przez Hewitt system mierzenia wyników zarówno na poziomie firmy jak i na poziomie indywidualnych pracowników. „Zależy nam wdrożeniu w naszej spółce nowoczesnych systemów zarządzania, wykorzystywanych przez najlepsze firmy. Uważam, że jako spółka komunalna także powinniśmy dbać o satysfakcję naszych klientów oraz pracowników, nie zapominając równocześnie o podnoszeniu efektywności działania.” – powiedział Stanisław Drzewiecki, prezes zarządu MWiK Bydgoszcz.

MWiK Bydgoszcz, spółka zajmująca się dostawą wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków dla miasta Bydgoszcz i okolic, od blisko 10. lat przeprowadza proces intensywnych zmian, związanych z projektami inwestycyjnymi oraz podnoszenia efektywności. W 1999 r. uruchomiła Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny (BSWiK) a w 2005 r. BSWiK II. Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii. Koszt wykonawczy przedsięwzięcia to 285 mln euro, z czego 132 mln euro to dotacja z Funduszu Spójności, a 153 mln euro to środki własne MWiK, pozyskane głównie z emisji obligacji przychodowych. Program, poza rozbudową infrastruktury technicznej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zakłada także restrukturyzację spółki, by ta spełniała wymogi stawiane podobnym firmom w Unii Europejskiej.

System zarządzania wynikami został powiązany z systemem premiowania pracowników. Dzięki temu wszyscy pracownicy są zainteresowani tym, aby MWiK zrealizował swoje ambitne cele zapisane w strategii rozwoju. Dodatkowo Spółka wdrożyła nowoczesny system informatyczny QPR ScoreCard, który pozwoli na bieżące monitorowanie poziomu realizacji celów wszystkich pracowników.