PROinżynier III: quo vadis inżynierze?

Już ruszyła III edycja badania PROinżynier. Studenci pięciu uczelni technicznych w Polsce ponownie odpowiedzą na pytania związane z ich przyszłością zawodową. W ubiegłym roku liczba studentów deklarujących jednoznacznie chęć pracy w kraju wzrosła o 8% względem pierwszej edycji, średnio najwięcej wskazań odnośnie oczekiwanego wynagrodzenia bezpośrednio po studiach dotyczyło przedziału 2 000 – 3 000 zł. W tegorocznej edycji sprawdzimy w jaki sposób zmieniają się plany i oczekiwania przyszłych inżynierów, na jakim etapie nauki studenci podjęli decyzję o wyborze studiów oraz jak oceniają adekwatność zdobytego na uczelni wykształcenia do pracy w zawodzie.

Celem kampanii PROinżynier, organizowanej przez Stowarzyszenie Studentów BEST oraz firmę inżynierską PROCHEM SA jest zbadanie planów i oczekiwań zawodowych przyszłych inżynierów. II edycja pokazała, że przy wyborze przyszłego pracodawcy najważniejsze były: wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego i branża, w której działa firma. Analiza wyników ankiety PROinżynier pokazała, że prawie 36% studentów stara się łączyć naukę z pracą. Interesujące okazało się podzielenie studentów na pracujących w sposób zgodny/niezgodny z kierunkiem studiów. Na II roku zatrudnienie w branży deklarowało zaledwie 5,5% studentów, na IV już 21%, a na ostatnim ponad 37%. Oznacza to, że studenci V roku w największym stopniu zdają sobie sprawę z tego, że warto zdobywać doświadczenie w swoim przyszłym zawodzie.

Kampania PROinżynier z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem studentów. Kolejna edycja badania pokaże, w jaki sposób zmieniają się poglądy przyszłych inżynierów, co pozwoli skonfrontować ich oczekiwania i opinie z tendencjami na rynku pracy – mówi Marek Kiersznicki, Wiceprezes PROCHEM SA.

Wirtualna ankieta będzie dostępna na stronie www.proinzynier.pl od 3 listopada do 10 grudnia. Respondenci wezmą udział w losowaniu 7 inżynierskich kalkulatorów graficznych z ekranem dotykowym. Podobnie jak w poprzednich latach, w kampanię PROinżynier zaangażowane są wszystkie oddziały BEST w Polsce (na Politechnice Warszawskiej, Śląskiej, Łódzkiej, Gdańskiej oraz AGH), które będą odpowiadać za jej promocję na swoich uczelniach. Obejmie ona ekspozycję plakatów na terenie uczelni i ich akademików, wysyłkę e-mailingu do szerokiej bazy studentów oraz kampanię informacyjną w mediach studenckich, branżowych i biznesowych.

Patronat medialny nad kampanią PROinżynier objęli: magazyn CIO, The Warsaw Voice, Przegląd Techniczny, www.polibuda.info, www.dlastudenta.pl, Gazeta Studencka, telewizja internetowa TVPW, Młody Technik.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu