Wyniki finansowe McAfee

przez | 03/11/2008

Firma McAfee ogłosiła wyniki finansowe za trzeci kwartał b.r.
W skrócie:

 • McAfee zanotowało przychody 409.7 mln USD, co w porównaniu do 322 mln w 3 kwartale 2007 oznacza wzrost o 27%
 • Dochód operacyjny liczony wg zasad GAAP wyniósł 49,4 mln USD, co w porównaniu do 46,6 mln USD w trzecim kwartale 2007 oznacza wzrost o 6%
 • Dochód netto liczony wg zasad GAAP wyniósł 48.8 mln USD, co wobec 63.4 mln dolarów w Q3 2007 oznacza spadek o 23%
 • Dochód operacyjny liczony według zasad tradycyjnych wyniósł 95.8 mln dolarów, co oznacza wzrost o 21% w stosunku do 79,3 mln dolarów w Q3 2007
 • Dochód netto liczony wg zasad tradycyjnych wyniósł 82,2 mln USD i był o 14% wyższy, niż 72,4 mln dolarów w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • W ostatnim kwartale zanotowano najwyższy przychód kwartalny w historii firmy.
 • Przychody z rynku korporacyjnego (enterprise) wzrosły o 33% rok do roku
 • Wzrost na tym rynku był napędzany przez takie produkty, jak: McAfee Total Protection Endpoint for Enterprise, Data Protection i McAfee’s Network Security Platform (dawniej: IntruShield)
 • W ciągu ostatniego kwartału McAfee zamknęło 28 projektów o wartości ponad 1 mln dolarów, co jest firmowym rekordem.
 • Wzrost przychodów w USA wyniósł 32%, natomiast poza USA – średnio 22%.
 • W USA firma osiągnęła 53% swoich przychodów.

Więcej informacji oraz szczegółowy bilans można znaleźć w oficjalnym komunikacje na stronie: http://www.mcafee.com/us/about/press/corporate/2008/20081030_10000_r.html