Przejdź do treści

Rhodia wdraża plan wzrostu kokurencyjności swojej działalności Poliamidowej w Europie

 

W dniu 8 października 2008 firma Rhodia zaprezentowała komitetowi Europejskiej Rady Pracy plan wzrostu konkurencyjności swojej działalności w zakresie produkcji poliamidów w Europie. Plan zakłada dostosowanie się do zmian na rynku poliamidów, który charakteryzuje się obecnie silnym wzrostem rynków Europy Wschodniej, Ameryki Łacińskiej i Azji przy jednoczesnym zwolnieniu wzrostu rynku Europy Zachodniej.

W kontekście powyższych zmian rynkowych, Rhodia przedstawia plan, który ma zoptymalizować produkcję w zakładach Rhodia Polyamide, a także zrestrukturyzować działy Badań i Rozwoju w Europie. Rezultatem planu jest:

  • Zwiększenie produkcji w zakładach Belle-Etoile w Lyon we Francji i w Gorzowie w Polsce.
  • Konsolidacja zespołu Europejskich Badań, Rozwoju i Zastosowań Rhodia Polyamide w ośrodku w Lyon w celu zwiększenia efektywności.
  • Rozpoczęcie procesu zamknięcia, w okresie od 8 października do końca roku 2009, fabryki Ceriano Rhodia Polyamide we Włoszech i związana z nim redukcja zatrudnienia dotycząca 212 stanowisk pracy.

Wkrótce rozpocznie się także proces konsultacji z przedstawicielami załogi, w trakcie  którego Rhodia podejmie wszelkie starania zmierzające do stworzenia warunków dla ponownego zatrudnienia swoich pracowników, którzy utracą pracę po likwidacji ich stanowisk.

Działania stanowią część większego planu, którego celem jest zmniejszenie kosztów ogólnych
o 30 do 40 mln  euro do 2010 roku, wspierając w ten sposób wiodącą pozycję Rhodia w swojej branży.