RADPOL – jednostkowy zysk netto w III kwartale wzrósł o 23%

RADPOL SA – lider na rynku wyrobów termokurczliwych – opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2008 roku. Jednostkowy zysk netto RADPOL ukształtował się na poziomie 2,4 mln zł, co oznacza wzrost o 23% w stosunku do III kwartału roku ubiegłego. Przychody spółki wyniosły ponad 10 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w III kwartale 2008 wyniosła 28,8%, a rentowność netto 23,9%.

RADPOL narastająco po trzech kwartałach osiągnął przychody w wysokości 29,6 mln zł, co oznacza wzrost o 10,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 5,9 mln zł, tym samym wzrósł o 7,8% w porównaniu do wyniku uzyskanego po trzech kwartałach 2007.

„Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju prowadzimy działania w kierunku budowy silnej grupy kapitałowej. Pierwszym krokiem był zakup Elektroporcelany Ciechów, a dzięki temu wzmocnienie pozycji RADPOL w sektorze energetyki zawodowej. Nabyliśmy również licencję i środki trwałe przedsiębiorstwa Enecco i jako jedyni w Europie rozpoczynamy produkcję nowoczesnych izolatorów z tworzywa sztucznego. Ponadto, uruchomiliśmy drugi akcelerator o energii 4,5 MeV, który zwielokrotni możliwości produkcyjne Spółki i pozwoli na wdrożenie nowych produktów. Wszystkie poczynione inwestycje służą zwiększaniu obecności RADPOL w szeroko pojętym sektorze energetycznym. Konsekwentne realizowanie strategii rozwoju z pewnością służy budowie wartości dla akcjonariuszy, a nasze wyniki finansowe potwierdzają, że dzięki wykorzystaniu unikalnych technologii Spółka skutecznie broni się przed ewentualnym pogorszeniem koniunktury gospodarczej..” – mówi Andrzej Sielski, prezes zarządu RADPOL SA.

Najważniejsze wydarzenia w spółce RADPOL w III kwartale 2008:

  • Grupa kapitałowa RADPOL nabyła technologię od firmy Enecco Głogów – przejęto prawa licencyjne, technologię, certyfikaty i dopuszczenia oraz linię do produkcji izolatorów z ceramiki polimerowej. Dzięki temu grupa konsekwentnie zwiększa swój udział w branży energetyki zawodowej – wrzesień 2008
  • Zakończenie budowy bunkra pod drugi akcelerator elektronowy – tym samym rozpoczęto kolejny etap prac mających na celu instalację akceleratora. Całkowity koszt przeprowadzonej inwestycji wyniósł około 17 mln zł – sierpień 2008
  • Przejęcie Elektroporcelany Ciechów SA – podpisanie ostatecznej umowy kupna 80,34% akcji kluczowego producenta z segmentu energetyki zawodowej – lipiec 2008
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu