Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) zakupiło oprogramowanie Quest Software

przez | 03/11/2008

Przedsiębiorstwo Państwowe ”Porty Lotnicze”, zarządzające m.in. Portem Lotniczym im. F. Chopina
w Warszawie, zakupiło i wdrożyło oprogramowanie firmy Quest Software. Kontrakt zawarty z firmą Quest Software objął zakup narzędzi: Toad DBA Suite for Oracle, Quest Availability Suite for Active Directory oraz Quest MessageStats. Oprogramowanie zostanie wykorzystane w Przedsiębiorstwie Porty Lotnicze do kompleksowego zarządzania wydajnością bazy danych Oracle oraz wpłynie na usprawnienie funkcjonowania środowisk Microsoft Active Directory i Exchange.

Zakupiony przez Porty Lotnicze Toad DBA Suite for Oracle firmy Quest Software to zestaw czterech zintegrowanych narzędzi informatycznych upraszczających kompleksowe zarządzanie bazą danych Oracle: Toad for Oracle Xpert wraz z Modułem DBA, Spotlight on Oracle, Toad Data Modeler oraz Benchmark Factory for Databases. Poprzez automatyzację i scentralizowanie zarządzania bazą danych w trzech głównych obszarach: administracji, diagnostyce oraz tuningu, Toad wpływa na usprawnienie codziennych zadań administracyjnych i oszczędność czasu pracy administratorów. Pozwala na szybką diagnostykę i rozwiązywanie problemów wydajnościowych, optymalizację kodu PL/SQL oraz zapewnienie jak największej wydajności bazy danych.

Pakiet Availability Suite for Active Directory składa się z dwóch narzędzi: Quest Spotlight on AD – do przeprowadzania w czasie rzeczywistym szczegółowej diagnostyki środowiska Active Directory oraz Quest Recovery Manager for AD – do  zarządzania odzyskiwaniem danych składowanych w środowisku Active Directory. Za pomocą łatwej w obsłudze konsoli graficznej Availability Suite for AD umożliwia natychmiastowe wykrywanie i rozwiązywanie problemów w takich obszarach, jak replikacja, wydajność, synchronizacja oraz dostępność. Pozwala również na szybką archiwizację, odtwarzanie utraconych obiektów i atrybutów w trybie online, a także przeprowadzanie pełnego backupu bez powodowania przestojów w pracy użytkowników.

Narzędzie Quest MessageStats umożliwia analizę całego środowiska pocztowego Exchange i tworzenie szczegółowych raportów dla kadry zarządzającej, administratorów IT oraz użytkowników końcowych. Pozwala optymalnie wykorzystać zasoby serwera pocztowego, mierząc i analizując ruch wiadomości e-mail w sieci, odstępstwa od polityki bezpieczeństwa czy poziom usług SLA.