Nowy redaktor naczelny „Rynku Zoologicznego”

przez | 03/11/2008

Stanowisko redaktora naczelnego w wiodącym miesięczniku branży zoologicznej – „Rynek Zoologiczny” – objął Łukasz Smolarek. Łukasz skończył studia na wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Od lat interesuje się architekturą, biznesem i szeroko pojętą zoologią. Pochodzi z rodziny o głębokich korzeniach weterynaryjnych. Nie są mu zatem obce tematy z zakresu zoologii.

Do tej pory Łukasz pracował jako koordynator ds. inwestycji i specjalista ds. PR i marketingu.

– Z ogromną przyjemnością objąłem stanowisko redaktora naczelnego „Rynku Zoologicznego”. Cieszy mnie fakt, że będę współuczestniczył w tworzeniu najbardziej znanego i opiniotwórczego miesięcznika zoologicznego w Polsce. Wierzę, że dzięki mojemu zaangażowaniu  uda mi się utrzymać wysoki poziom merytoryczny i cenny charakter pisma. Będę nadal  rozwijał  miesięcznik  jako doskonałą platformę komunikacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami polskiego rynku zoologicznego – oświadcza Łukasz Smolarek, nowy redaktor naczelny miesięcznika „Rynek Zoologiczny”.

Jesteśmy przekonani, że nowy redaktor naczelny będzie na stałe kojarzony z naszym czasopismem jako osoba kompetentna i realizująca zadania, jakie stawia przed nim branża zoologiczna. – To kolejny krok w konsekwentnej realizacji naszego planu strategicznego – mówi Alicja Kulbicka, dyrektor sprzedaży i marketingu „Rynku Zoologicznego”.