Strategia CO – DEVELOPMENT czyli twórzmy razem

System CRM Berberis krakowskiej firmy BMS Creative będzie teraz rozwijany przez szerszą społeczność informatyków. Berberis jest komercyjnym oprogramowaniem przeznaczonym przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie pełnej gospodarki magazynowej i produkcji plasuje go w istocie bliżej rozwiązań ERP, zaś skrót „CRM” jest raczej odzwierciedleniem pewnej filozofii, zgodnie z którą centralnym bytem systemu jest klient.

Obecnie firma postanowiła udostępnić swoim partnerom odpowiednie narzędzia oraz dokumentację techniczną, dzięki czemu będą oni mogli współtworzyć oprogramowanie i przystosowywać je do różnych kategorii klientów. Podejście takie określa się niekiedy mianem co-development. I tak, główny produkt, rozwijany przez BMS Creative, ewoluować będzie coraz bardziej w kierunku uniwersalnej platformy, przy pomocy której szybko i łatwo będzie się dało skroić „system na miarę”. Partnerzy będą mogli w szczególności projektować specyficzne procedury, dostosowywać wygląd interfejsu oraz nazewnictwo elementów aplikacji, rozbudowywać charakterystyki obiektów systemowych, tworzyć wzorce raportów, specyficzne formularze oraz szablony wydruków, a także budować złożone skrypty, przetwarzające dane.

Zamierzeniem producenta jest, by kod dodany przez partnerów wzbogacał system jako całość, podobnie, jak to się dzieje w rozwiązaniach open source, jednak z tą różnicą, że twórcy ulepszeń i aplikacji niszowych otrzymywaliby za swoją pracę honorarium od klientów, którzy zdecydują się na zakup owych dodatkowych elementów. Opisany model przypomina trochę ten znany programistom, kiedy to do gotowych środowisk można dorabiać i dokupować specyficzne komponenty. W tym jednak przypadku nie chodzi o narzędzie do tworzenia aplikacji, ani nawet platformę komunikacyjną, lecz gotowy system wspomagający pracę przedsiębiorstw, który zasadniczo może być używany również bez jakichkolwiek uzupełnień.

Rolą BMS Creative będzie między innymi katalogowanie, certyfikowanie i promowanie powstających dodatków, a także dbałość o zachowanie odpowiedniej kompatybilności podczas rozwoju głównego rdzenia systemu. To ostatnie zadanie wydaje się być zresztą bardzo poważnym wyzwaniem, implikującym określone działania zarówno w sferze organizacyjnej, jak i technologicznej.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu