Oświadczenie pracodawców – członków Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

W związku z jednostronnym zerwaniem przez stronę związkową posiedzenia Trójstronnej Komisji w dniu 29.10.2008, reprezentujące pracodawców polskich organizacje: Bussines Centre Club – Związek Pracodawców, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Związek Rzemiosła Polskiego, stanowczo protestują przeciw nieodpowiedzialnemu, instrumentalnemu traktowaniu forum Trójstronnej Komisji przez stronę związkową.
Uważamy za niedopuszczalne przerwanie przez związkowców posiedzenia Komisji i ogłoszenie okupacji budynku ministerstwa pracy do czasu przybycia premiera Donalda Tuska. Po raz kolejny strona związkowa posuwa się do szantażu, zastępując nim dialog społeczny.

W związku z tą sytuacją, strona pracodawców informuje, że:

1. rozmowy na temat emerytur pomostowych toczyły się w Trójstronnej Komisji przez wiele miesięcy,
2. w toku tych negocjacji uwzględniono wiele postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe, w zamian za to nie uzyskując z ich strony żadnych ustępstw wobec strony pracodawców.
3. na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji, zwołanym na wniosek Forum Związków Zawodowych w dniu 29.10.08, nie padły ze strony związkowej nowe argumenty merytoryczne, ani też jakiekolwiek propozycje zawarcia kompromisu,
4. strona związkowa, bez żadnych racjonalnych przesłanek, jednostronnie zerwała obrady Trójstronnej Komisji, ogłaszając okupację gmachu ministerstwa i domagając się natychmiastowego przybycia premiera Donalda Tuska na rozmowy z nimi.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, strona pracodawców zdecydowanie protestuje przeciwko łamaniu zasad dialogu społecznego i anarchizowaniu prac Trójstronnej Komisji przez stronę związkową.

Zbigniew Żurek, BCC-ZP, wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji
Andrzej Malinowski, KPP, wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji
Henryka Bochniarz, PKPP Lewiatan, wiceprzewodnicząca Trójstronnej Komisji
Jerzy Bartnik, ZRP, wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu