SUPERMEDIA Interactive -nowa strategia, nowe kierownictwo

Spółka SUPERMEDIA Interactive przyjęła nową strategię marki i nowe kierunki rozwoju firmy. Spółka skupi się na tworzeniu indywidualnych rozwiązań internetowych i mobilnych wspierających firmy w realizacji kluczowych celów biznesowych, wizerunkowych i informacyjnych. Jednocześnie nastąpiły zmiany w kierownictwie spółki. Nowo utworzone stanowisko Dyrektora Generalnego objął Bartosz Wilczyński.
Przygotowanie strategii zostało poprzedzone gruntowaną analizą wewnętrzną i analizą rynku. Nowa strategia będzie opierać się na wykorzystaniu silnych stron SMI – autorskich rozwiązań i rozwiniętych kompetencji technologicznych. Zakłada również silniejsze wykorzystanie przynależności do Grupy ZPR.

„Do tej pory nasza firma była pozycjonowana jako kreatywna agencja interaktywna. Wraz z rozwojem nowych obszarów działalności, takie określenie przestało do nas pasować. To nie kreatywność, która przede wszystkim jest kojarzona z grafiką, jest główną przewagą konkurencyjną SMI. Trafiają do nas klienci, którzy oczekują sprawdzonych rozwiązań technologicznych, w pełni dopasowanych do ich potrzeb i wspomagających ich w realizacji celów biznesowych. SUPERMEDIA Interactive pracuje w oparciu o autorskie rozwiązania. Daje nam to możliwość ich dowolnej modyfikacji i projektowania nowych funkcjonalności na potrzeby klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na repozycjonowanie marki i przejście z obszaru kreatywnej komunikacji marketingowej w stronę rozwiązań biznesowych wykorzystujących możliwości, jakie daje nowoczesna technologia.” mówi Bartosz Wilczyński – nowy Dyrektor Generalny SUPERMEDIA Interactive.

Jakość, kompetencje, elastyczność, rozwój, zaufanie zostały wybrane jako wartości najważniejsze dla marki i będące podstawą kultury organizacyjnej firmy. Kluczową korzyścią, wokół której będzie budowana marka SUPERMEDIA Interactive są indywidualne rozwiązania, rozumiane jako rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów, optymalizowane pod względem:

  • biznesowym i funkcjonalnym
  • technologicznym
  • informacyjnym i wizerunkowym

„Chociaż technologia jest bardzo istotnym obszarem naszego działania, indywidualizację projektów rozumiemy znacznie szerzej.” – mówi Anna Kopczyńska – Dyrektor ds. Obsługi Klienta – „Indywidualne rozwiązania, to rozwiązania, które wynikają z analizy celów i potrzeb klientów, biorą pod uwagę ich otoczenie rynkowe oraz charakterystykę ich grup docelowych. To rozwiązania optymalizowane pod względem użyteczności i funkcjonalności, pomagające budować relacje z kluczowymi grupami odbiorców, spójne z celami wizerunkowymi firmy i elastyczne. Na to wszystko zwracamy uwagę realizując projekty”.

Podstawowym obszarem działalności SMI pozostanie tworzenie rozwiązań internetowych. Firma skupi się na doradztwie oraz projektowaniu serwisów internetowych, ekstranetów, intranetów i rozwiązań e-commerce. Będzie specjalizować się w obsłudze firm działających w sektorach: finansowym, ubezpieczeniowym, mediów i rozrywki, przemysłowym, usługowym, telekomunikacyjnym, IT. Drugim silnym filarem spółki będzie rozwój usług w zakresie marketingu mobilnego. Trzecim obszarem działalności będzie udział w innowacyjnych projektach prowadzonych w ramach Grupy ZPR. SUPERMEDIA Interactive będzie odpowiadać m.in. za ich realizację i obsługę technologiczną.

Zmiany strategiczne zaowocowały również zmianami personalnymi i organizacyjnymi w firmie. Zostało utworzone stanowisko Dyrektora Generalnego, które łączy kompetencje dotychczas leżące w gestii Dyrektora Zarządzającego oraz niektórych Członków Zarządu spółki. Dyrektorem Generalnym SMI został Bartosz Wilczyński. Wcześniej był Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu – Członkiem Zarządu w spółce celowej Funduszy Inwestycyjnych ARKA BZ WBK. Pracował również m.in. jako Dyrektor Zarządzający w Radiu ESKA, ESKA ROCK i TIME w Krakowie, jako Konsultant – Doradca Biznesowy ds. Zarz. Marketingowego w firmie konsultingowej PROJECT MANAGEMENT, Dyrektor ds. Planowania Strategicznego w agencji reklamowej ZEBRA i Dyrektor Biura Reklamy w AIG Credit SA.

Mirosław Nowoszewski – dotychczasowy Dyrektor Zarządzający – pozostaje w firmie. Obejmie stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Projektów Specjalnych. Zajmie się prowadzeniem nowych projektów SMI od podstaw. Będzie odpowiadać za opracowanie modelu biznesowego, koordynację prac, skompletowanie zespołu oraz promocję i współpracę z partnerami biznesowymi.

„Zmiany personalne w naszej firmie są bezpośrednio związane z nową strategią, którą przyjęliśmy. Mam nadzieję, że dzięki nim optymalnie wykorzystamy kompetencje Bartka Wilczyńskiego w zakresie strategicznego zarządzania sprzedażą i marketingiem oraz doświadczenie Mirka Nowoszewskiego i Jego znajomość branży internetowej.” mówi Leszek Kozioł, Prezes SUPERMEDIA Interactive.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu