Seagate Technology przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2009

Firma Seagate Technology (NASDAQ: STX) ogłosiła, że w kwartale zakończonym 3 października 2008 sprzedaż dysków twardych sięgnęła 48 milionów sztuk, dochód wyniósł 3.03 miliarda USD, przychód netto osiągnął wartość 60 milionów USD, a rozwodniony zysk netto na akcję wyniósł 0,12 USD.
W przychód netto oraz przychód z akcji wliczono:

  • około 20 milionów USD za umorzenie zakupionych wartości niematerialnych i prawnych oraz inne koszty związane z niedawnymi przejęciami,
  • ok. 51 milionów USD, związanych z czynnościami restrukturyzacyjnymi;

Pozycje te w ogólnym rozrachunku spowodowały obniżenie zysku netto o 71 milionów USD oraz obniżenie rozwodnionego zysku na akcję o około 0,14 USD. Z kwoty 51 milionów USD, związanej z działaniami restrukturyzacyjnymi, około 28 milionów USD były to koszty przyspieszonej amortyzacji, wpisane w ciężar kosztów przychodu, zaś 23 miliony USD były to koszty odpraw i inne koszty zamknięcia, wpisane w ciężar restrukturyzacji.

„Pierwszy kwartał roku fiskalnego 2009 upłynął pod znakiem odzyskiwania i umacniania wiodącej pozycji naszych produktów na wszystkich rynkach” – powiedział Bill Watkins, prezes Seagate. „W obliczu bardzo wymagającego środowiska makroekonomicznego, w nadchodzącym kwartale skupimy się m.in. na kontroli kosztów. Stale będziemy jednak inwestować w kluczowe technologie, które umocnią wiodącą pozycję naszych produktów”.

Dodatkowe informacje na temat wyników finansowych za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2009 znajdą Państwo online na stronie www.seagate.com.

Plany biznesowe

Oczekuje się, że drugi kwartał roku fiskalnego 2009 przyniesie dochód w wysokości 2.85 – 3.05 miliarda, a rozwodniony zysk netto na akcję będzie wynosił 0.12- 0.16 USD. Plany biznesowe na kolejny kwartał są następujące:

  • Około 20 milionów USD za umorzenie zakupionych wartości niematerialnych i prawnych oraz inne koszty związane z niedawnymi przejęciami
  • Około 7 milionów USD z tytułu opłat restrukturyzacyjnych, związanych z wcześniej ogłoszonymi zdarzeniami restrukturyzacyjnymi
  • Około 7 milionów USD z tytułu kosztów przyspieszonej amortyzacji, związanej z planowanym zamknięciem ośrodka badawczego w Pittsburghu.

Szacuje się, że wpływ netto powyższych pozycji spowoduje zmniejszenie zysku netto o około 34 miliony USD, zaś łączne obniżenie rozwodnionego zysku na akcję wyniesie około 0,07 USD.

Wytyczne te nie obejmują wpływu przyszłych przejęć, wykupu akcji czy działań restrukturyzacyjnych, które firma może przeprowadzić.

Dywidendy i odkup akcji

Firma Seagate ustaliła wysokość kwartalnej dywidendy na 0.12 dolara na akcję, która zostanie wypłacona 21 listopada 2008 roku lub wcześniej, wszystkim udziałowcom odnotowanym do 7 listopada br.

Odtworzenie

Odtworzenie konferencji będzie dostępne do 30 października 2008, do godziny 5.59 czasu polskiego. Można się będzie z nim zapoznać na stronie internetowej Seagate pod adresem www.seagate.com lub telefonicznie:

Dla dzwoniących z terytorium USA: (800) 642-1687
Dla połączeń międzynarodowych: +1 (706) 645-9291
ID: 64605834

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu