Wygrane kontrakty za ponad milion euro

Nowy dział ochrony środowiska spółki T4B wygrał już dwa przetargi w konsorcjum z firmą „Bartosz” Sp. J. Bujwicki, Sobiech, Cybulko o łącznej wartości ponad 1 mln 170 tys. euro. Pierwszy kontakt dotyczy modernizacji stacji wodociągowej w Zgierzu. Drugi – modernizacji oraz wykonania nowych instalacji stacji uzdatniania wody „Mokra” oraz ujęcia wody „Sokule” w Żyrardowie.
– To pierwsze kontrakty dla T4B (Technology for Business) w branży wodno-ściekowej, zatem z całą pewnością można je nazwać naszym olbrzymim sukcesem – mówi Wojciech Krawczyk, Dyrektor istniejącego zaledwie parę miesięcy Działu Inżynierii Środowiska spółki T4B. – Realizacje te jednak na pewno nie będą proste. Prace modernizacyjne w Zgierzu będą prowadzone na czynnym i pracującym obiekcie, więc trudnym zadaniem będzie zapewnienie ciągłych i nieprzerwanych dostaw wody pitnej dla mieszkańców miasta. Z kolei dużym wyzwaniem w przypadku realizacji w Żyrardowie będzie szeroka gama wykonywanych przez nas prac.

Kontrakt związany modernizacją stacji wodociągowej w Zgierzu dotyczy zaprojektowania, budowy i modernizacji obiektów oraz instalacji technologicznych stacji wodociągowej. Dzięki temu m.in.: zostaną wyeliminowane niedobory jakościowe i ilościowe w obszarze ujęcia i uzdatniania wody, zostanie poprawiony stan techniczny stacji oraz zostaną spełnione standardy Unii Europejskiej w zakresie uzdatniania wody pitnej.

Realizacja tych celów zostanie osiągnięta poprzez wprowadzenie ciągłego procesu dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru, opomiarowanie, automatyzację i wizualizację procesu ujmowania, uzdatniania i tłoczenia wody oraz budowę nowych osadników wód popłucznych z procesu płukania odżelaziaczy. W konsekwencji zwiększą one niezawodność funkcjonowania urządzeń i instalacji stacji wodociągowej. Prace są częścią Projektu „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności i mają być zakończone do końca sierpnia przyszłego roku.

Drugi kontrakt obejmuje roboty budowlane i technologiczne na stacji uzdatniania wody „Mokra” (instalacja sprężonego powietrza, instalacja dezynfekcji wody) oraz wykonanie zasilania energetycznego (w tym rezerwowego), wykonanie instalacji elektrycznych, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu monitoringu, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki na ujęciu wody „Sokule” i stacji uzdatniania wody „Mokra”. Przedsięwzięcie wchodzi w skład Projektu gospodarki wodno-ściekowej w Żyrardowie i Jaktorowie realizowanego w ramach Funduszu Spójności. Zakończenie prac jest przewidywane na 30 czerwca 2009 r.

– Wygranie przez T4B kontraktów z zupełnie nowej dziedziny naszej działalności – ochrony środowiska – rysuje przez nami bardzo szerokie perspektywy – mówi Robert Szczepankowski, prezes zarządu T4B Sp. z o.o.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu