Przejdź do treści

ŚNIEŻKA rośnie w I półroczu 2008

Grupa Kapitałowa Śnieżka opublikowała sprawozdanie ze swojej działalności w I półroczu 2008 roku.
Po sześciu miesiącach zysk netto Grupy wyniósł 20,1 mln złotych, co oznacza tempo zmiany na poziomie 11,7% w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego. Bardzo dobry wynik Grupa odnotowała na działalności operacyjnej – zysk operacyjny po sześciu miesiącach br. wyniósł 27,2 mln zł.

Dobra kondycja Grupy opiera się między innymi na wynikach sprzedaży. Po pierwszych sześciu miesiącach 2008 roku wartość sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka uplasowała się na poziomie 246,6 mln zł, co daje dynamikę rzędu 110,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007.

Dynamiczny rozwój Grupy widać także we wzroście zatrudnienia. Liczba zatrudnionych w ostatnim dniu czerwca 2008 roku wyniosła 1168 osób, czyli niemal 150 więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Pierwsze półrocze obfitowało również w wiele ważnych dla Spółki wydarzeń. W styczniu podpisano umowę o współpracy z międzynarodowym koncernem naukowym DuPont. Na jej podstawie Śnieżka otrzymała licencję do znaku towarowego Teflon®. Na terenie Polski, Ukrainy i Białorusi umowa obowiązuje na zasadzie wyłączności, dzięki czemu zwiększyła się konkurencyjność produktów Śnieżki na tych rynkach.

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, Spółka została uhonorowana kilkoma wyróżnieniami. Wśród nich najważniejsze to: tytuł Marki Wysokiej Reputacji 2008 oraz tytuł Turbiny Polskiej Gospodarki, otrzymany dzięki obecności w rankingu 250 Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Przedsiębiorstw.