Przejdź do treści

PKP Informatyka wdraża Oracle Hyperion Planning

Najważniejsze fakty:

  • Oracle Polska informuje, że w Spółce PKP Informatyka zakończyła się druga faza wdrożenia narzędzia Oracle Hyperion Planning, które posłuży firmie do tworzenia różnorodnych analiz kontrolingowych. Wdrożenie jest prowadzone przez ekspertów Biura Ekonomicznego oraz konsultantów Biura Wdrożeń Systemów Finansowych PKP Informatyka, mających doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzonego wcześniej wdrożenia systemu Oracle E-Business Suite.
  • Pierwsze rozmowy, dotyczące wdrożenia narzędzia Hyperion, były prowadzone jeszcze we wrześniu 2007 roku. Po analizie biznesowej oraz serii warsztatów, prezentujących jak przy pomocy tego narzędzia tworzy się raporty i w jaki sposób pozyskiwane są dane, powstała wstępna koncepcja projektu, zaś wdrożenie właściwe rozpoczęło się w kwietniu 2008 roku.
  • Wdrożenie Hyperion Planning w spółce PKP Informatyka zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy etap projektu zakładał przeniesienie do Hyperion Planning głównego planu działalności firmy – etap ten został ukończony w czerwcu b.r. Zakończony pod koniec września 2008 roku etap drugi polegał na zamodelowaniu budżetowania w modelu rozproszonym, dotyczącym wszystkich jednostek PKP Informatyka na terenie kraju. W trzecim etapie zostaną zbudowane raporty, umożliwiające comiesięczne analizy wymagane przez Centralę PKP S.A. w ramach Grupy w zakresie kluczowych wskaźników biznesowych. Planowane całkowite zakończenie wdrożenia, to koniec roku 2008.
  • Wdrożenie ma na celu nie tylko instalację narzędzia w spółce PKP Informatyka do obsługi własnej działalności, ale także zdobycie wiedzy potrzebnej do przyszłych wdrożeń pakietu Hyperion w innych firmach – głównie w spółkach Grupy PKP.
  • Podczas całego projektu zespół wdrożeniowy wspomagają eksperci z Działu Konsultingu Oracle Polska, przekazując niezbędną wiedzę na temat narzędzia Hyperion – zarówno w zakresie użytkowania pakietu, jak i metodyki jego wdrażania.