CEDC prognozuje wyniki za III kwartał i potwierdza roczne prognozy

Central European Distribution Corporation (CEDC), spółka notowana na GPW i Nasdaq, przewiduje, że w III kwartale 2008 r. przychody netto ze sprzedaży wyniosą od 450 mln USD do 455 mln USD. Oznacza to wzrost o ok. 50% w porównaniu z III kwartałem 2007 r. Tak silne trendy wzrostowe potęguje wzrost organiczny CEDC – wynoszący ok. 7% w Polsce i ponad 25% w Rosji. CEDC oczekuje dalszego umacniania swoich najsilniejszych marek w konsolidującym się otoczeniu, w szczególności na rynku rosyjskim, gdzie marka Zielenaja Marka, będąca rosyjską marką numer jeden pod względem ilościowym i wartościowym, w III kwartale 2008 r. odnotowała wzrost ilościowy o ponad 40%. Ponadto, posiadane przez CEDC marki wódek z segmentu premium, w tym marka Parliament (wzrost w ujęciu ilościowym o ponad 20%) oraz Bols (wzrost w ujęciu ilościowym o ponad 15%) w dalszym ciągu nie tylko rozwijały się szybciej niż rynek wódki w Rosji i w Polsce, ale także odnotowywały coraz szybszy wzrost marż brutto. W III kwartale 2008 r. szacowane są one na 25%-26% w porównaniu do 20,6% w III kwartale 2007 r.

„Oczekujemy przyspieszenia konsolidacji na rynku rosyjskim i spodziewamy się, że w tym okresie nasze wiodące marki uzyskają na nim znaczący udział w rynku. Przewidujemy bowiem, że słabsi producenci i marki będą mieli trudności w utrzymaniu swojej pozycji rynkowej. Obecna sytuacja na rynku jest bardzo podobna do tej, jaką obserwowaliśmy w Polsce w latach 2000-2002, kiedy to wiodące marki uzyskały znaczący udział w rynku” – powiedział William Carey, prezes CEDC.

„Pomimo, że światowy wzrost gospodarczy ostatnio uległ spowolnieniu, polska i rosyjska gospodarka w dalszym ciągu rozwijają się lepiej niż większość światowych gospodarek. Prognozowany wzrost PKB dla polskiej i rosyjskiej gospodarki na 2008 r. jest wciąż wysoki i kształtuje się na poziomie odpowiednio 5,2% i 7,0%, a na 2009 r. prognozowany jest odpowiednio na 3,76% i 5,5%. Nie zauważyliśmy dotychczas żadnego istotnego spowolnienia w naszych cyklach płatności w Rosji i w Polsce i uważamy że nasze wiodące marki na tych rynkach dodatkowo znacząco zwiększą nasze możliwości negocjacyjne” – kontynuował William Carey.

„Nasze wskaźniki oparte na dźwigni są zgodne z naszymi wewnętrznymi założeniami dotyczącymi wskaźników zadłużenia netto pro forma do EBITDA zakładającymi wysokość tych wskaźników od 3,0 do 3,5. Ponadto, w dalszym ciągu mamy znaczące zasoby gotówki na poziomie 90 milionów USD na koniec III kwartału 2008 r. Większość naszego długu jest długoterminowa, z okresami wymagalności zapadającymi w 2012 i 2013 r. Ponadto, jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów dotyczących finansowania naszych kredytów krótkoterminowych wymagalnych w przyszłym roku” – skomentował Chris Biedermann, dyrektor finansowy CEDC.

Spółka ponownie potwierdza roczne prognozy dotyczące przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 1,65-1,80 miliarda USD za 2008 r. oraz roczne prognozy dotyczące rozwodnionego zysku na akcję na poziomie 2,75-2,95 USD za 2008 r. Prognozy te biorą pod uwagę obecne kursy wymiany walut, jak również oczekiwania dotyczące kontynuacji silnych trendów wzrostowych w spółce.

CEDC przedstawiła informacje o prognozowanym wzroście PKB opierając się na danych z World Economic Outlook Database, z października 2008, udostępnianych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu.CEDC jest największym producentem wódki w Polsce i produkuje m.in.: takie marki wódek jak Absolwent, Żubrówka, Bols i Soplica. CEDC obecnie eksportuje Żubrówkę na wiele światowych rynków, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, Anglią, Francją i Japonią. CEDC produkuje i dystrybuuje również markę wódki Royal Vodka, która jest najlepiej sprzedającą się wódką na Węgrzech oraz produkuje wódkę Parliament, będącą wiodącą wódką z segmentu Premium w Rosji.

CEDC jest także największym krajowym dystrybutorem pod względem wartości napojów alkoholowych w Polsce oraz wiodącym importerem napojów alkoholowych w Polsce i na Węgrzech. W Polsce, CEDC importuje także wiele wiodących na świecie marek, w tym takie marki jak: Carlo Rossi Wines, wina Concha y Toro, Metaxa Brandy, Remy Martin Cognac, Guinness, wina Sutter Home, Grant’s Whisky, Jagermeister, E&J Gallo, Jim Beam Burbon, Sierra Tequila, Teachers Whisky, Campari, Cinzano, Skyy Vodka i Old Smuggler.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu