RADPOL – przewodniczący Rady Nadzorczej kupuje walory Spółki

przez | 22/10/2008

Przewodniczący Rady Nadzorczej RADPOL SAGrzegorz Bielowicki za pośrednictwem zależnej od siebie spółki Tar Heel Capital Sp. z o. o. Sp. k. od 7 października nabył łącznie 40.568 akcji Spółki po średniej cenie 4,91 zł. Całkowita wielkość transakcji zrealizowanych w trybie sesyjnym opiewa na sumę blisko 200.000 zł. Równolegle Spółka realizuje program skupu akcji własnych.
Przewodniczący Rady Nadzorczej jest jednocześnie zarządzającym funduszem Tar Heel Capital, który w 2003 roku przejął pełną kontrolę nad Spółką i w kwietniu 2007 roku wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarówno on jak i fundusz którym zarządza podtrzymuje gotowość do dalszego kupna walorów Spółki poniżej ceny emisyjnej tj. 6,8 zł za akcję.

Bielowicki wyraża przekonanie, że mimo grożącej recesji fundamenty związanej z nim Spółki są wyjątkowo solidne i praktycznie nie ma żadnego zagrożenia dla przyjętej strategii rozwoju Spółki. Wręcz przeciwnie opracowane technologie, dokonane akwizycje i udoskonalenie procesów produkcyjnych pozwolą Radpolowi w przypadku ewentualnego spowolnienia gospodarczego jeszcze wyraźniej zaznaczyć swoje przewagi konkurencyjne.

„Myślę, że dla Spółki kryzys na rynkach finansowych może być świetną okazją do wykorzystania posiadanych środków na dalsze akwizycje i rozbudowę grupy technologiczno-energetycznej. Sytuacja na giełdzie z pewnością pozwoli na osiągnięcie znacznie niższych wycen przejmowanych przedsiębiorstw niż w czasie hossy. Dla mnie osobiście kupno akcji Spółki poniżej 6 zł za akcję to wyjątkowa okazja i jestem głęboko przekonany, że  RADPOL  co kwartał przy okazji publikowania raportów finansowych będzie udowadniał, że idzie ścieżką szybkiego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.”  – mówi Grzegorz Bielowicki, przewodniczący Rady Nadzorczej RADPOL SA.

W okresie dekoniunktury na giełdzie realizowany program skupu akcji własnych połączony z zakupem walorów przez osoby blisko związane ze Spółką nie tylko wspomaga płynność, lecz dodatkowo usztywnia akcjonariat co w dłuższym okresie chroni kurs akcji przed dotkliwymi spadkami. RADPOL w ramach procesu Buy-Back nabył łącznie już 119.221 swoich akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.