Przejdź do treści

IBM otwiera Regionalne Centrum Kompetencyjno-Wdrożeniowe w Gdańsku

Podczas Forum IT zorganizowanego przez IBM Polska w Warszawie, Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny IBM Polska ogłosił plany otwarcia nowego ośrodka koncernu w Polsce. Regionalne Centrum Kompetencyjno-Wdrożeniowe będzie zlokalizowane w Gdańsku. Specjalizować się będzie w rozwiązaniach SAP oraz Chordiant. Jego prace będą wspierać ofertę dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Otwarcie Centrum planowane jest na listopad 2008 r. Ośrodek będzie zatrudniał docelowo 100 konsultantów.

– Oczekujemy ciągłego wzrostu zapotrzebowania na rozwiązania ERP, CRM, SCM, a w perspektywie Business Intelligence i Hurtowni danych. Nowo otwarte Centrum będzie stanowić wsparcie dla nas w tym zakresie. Proces rekrutacyjny został już rozpoczęty – do pracy szukamy konsultantów ds. SAP i Chordiant – mówił na Forum IT Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny IBM Polska.

Inwestycje

To kolejna inwestycja IBM w Polsce w ostatnim czasie. Niedawno koncern ogłosił, że w tym roku rozpocznie też budowę Centrum Utrzymania Ciągłości Biznesowej w Warszawie. Jest to część światowej inwestycji wartej 300 milionów USD.

W lipcu br. również w Warszawie, rozpoczęło działalność Centrum Kompetencji dotyczących technologii związanych z tworzeniem dużych rozwiązań bazujących na SOA – Middleware Excellence Center, zatrudniające obecnie ok. 30 osób.

Pod koniec września otwarto Laboratorium Badania Technologii Informatycznych na Politechnice Gdańskiej (wspólna Inicjatywa IBM, Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Studenci realizują prace w oparciu o wsparcie merytoryczne i produkty IBM. Kolejnym etapem rozwoju Centrum będzie planowane przekształcenie go w Center of Advance Studies, które będzie współpracowało z Laboratoriami Badawczo-Rozwojowymi IBM na całym świecie.

Otworzono również nową komórkę wspierającą firmy w zakresie funduszy UE oraz Centrum Rozwojowo-Utrzymaniowe rozwiązań dla MSP w Warszawie, zatrudniające 40 konsultantów. Prace zespołu obecnie koncentrują się na rozwoju rozwiązań bazujących na produktach IBM oraz technologii SAP All-in-One. W pierwszej kolejności powstaną rozwiązania dla dystrybucji, handlu detalicznego
i produkcji montażowej. Punktem wyjścia jest wykorzystanie najlepszych praktyk biznesowych IBM na świece i zastosowanie ich w realiach polskiego biznesu wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

Z kolei Laboratorium Oprogramowania w Krakowie ogłosiło, że zwiększa zatrudnienie i szuka do pracy 100 nowych Inżynierów Oprogramowania. W obecnej chwili Laboratorium zatrudnia ok. 280 osób.

Szczególną inwestycją IBM w Polsce jest również powołanie Piotra Pietrzaka na funkcję Chief Technologist w Polsce oraz jednego z 28 członków IBM Innovation Network na świecie.

Wyniki IBM

Dyrektor Generalny IBM Polska przedstawił na Forum IT również wyniki IBM na świecie. Koncern wypracował w trzecim kwartale 2008 roku 2,8 miliarda USD zysku netto (wzrost o 20 procent w stosunku do analogicznego okresu w ub. roku); 3,9 miliarda USD zysku brutto (wzrost o 19 procent) oraz 25.3 miliarda USD przychodów (wzrost o 5 procent). Zyski IBM w trzecim kwartale były nawet wyższe od oczekiwanych przez analityków rynku.

Mark Loughridge, Dyrektor Finansowy (CFO) IBM, komentując wyniki koncernu, podczas prezentacji dla analityków, której zapis dostępny jest na stronie www.ibm.com/investor mówił m.in.: Wykonujemy obecnie plan, który przyjęliśmy jakiś czas temu. Opiera się on na dwóch ważnych elementach. Po pierwsze, wykorzystywaliśmy możliwości, inwestując w rynki rozwijające się. Korzyści, jakie dało to działanie, można ponownie zaobserwować w wynikach IBM za ostatni kwartał we wzroście przychodów i dobrych zwrotach. Po drugie, na rynkach o bardziej ustalonej pozycji – naszym celem był wzrost produktywności. Systematycznie ograniczaliśmy wydatki, koszty oraz zwiększaliśmy efektywność. Dzięki tym działaniom, mamy obecnie bardziej efektywne struktury. Tak więc, w trzecim kwartale, gdy wzrost przychodów na rynkach rozwiniętych został spowolniony, mieliśmy odpowiednią rezerwę wydajności i wypełniliśmy nasze prognozy dotyczące zysków.

Sytuacja na rynkach finansowych

W obliczu światowego kryzysu finansowego, IBM przeprowadził szereg rozmów z zarządzającymi największymi firmami na świecie na temat możliwości dalszego rozwoju sytuacji. Wyniki tej analizy również przedstawił Dariusz Fabiszewski podczas Forum IT. Z badania IBM Institute for Business Value, które polegało na rozmowach ze 100 zarządzającymi firmami w ostatnich miesiącach, wynika, że obecnie niezbędna jest zmiana modelu biznesowego – aż 87% zarządzających widzi konieczność jego zmiany. Wytypowano też 3 najważniejsze strategiczne inicjatywy globalne, który mi są zarządzanie ryzykiem i kapitałem (86%), podejście do klienta (85%), oraz efektywność (75%). Jak wynika z innych badań IBM Institute for Business Value, światowa gospodarka jest obecnie bardziej otwarta na zmianę niż kiedykolwiek. Zarządzający są zdania, że obecnego kryzysu nie wywołały względy technologiczne oraz że technologia odegra ważną rolę w walce z kryzysem i jego skutkami. Prezesi firm liczą, że odpowiednie narzędzia technologiczne pomogą w zarządzaniu ryzykiem, redukcji kosztów i stworzenia większej elastyczności. CEO rozważają wszystkie opcje od outsourcingu procesów back-office aż po cloud computing (czyli usługi i aplikacje IT dostępne przez Internet, bez konieczności instalowania na komputerze niczego poza przeglądarką).

– Gospodarka jest obecnie w przełomowym punkcie. Modele biznesowe muszą się dostosować do nowego środowiska, które będzie wymagało dużo więcej kapitału, płynności i przejrzystości. Przewidujemy okres najbardziej fundamentalnej przebudowy rynku w historii, powodowanej przez konieczność odbudowy zaufania w perspektywie krótkoterminowej i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie. W tym punkcie, doświadczenie, know-how i globalna integracja IBM, stanowić może znaczną wartość dodaną dla naszych klientów i partnerów biznesowych – mówił na Forum IT Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny IBM Polska.

Dariusz Fabiszewski na Forum IT zwrócił uwagę również na fakt, że rozwiązania, które IBM rozwijał przez lata, takie jak architektura SOA, wirtualizacja i optymalizacja IT, otwarte technologie a także rozwiązania z zakresu Green IT stanowią ogromne wsparcie biznesowe w dobie kryzysu, pozwalając na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów.

Dodatkowym wsparciem może być leasing i płatności ratalne IBM Global Financing, dzięki którym możliwe jest sfinansowanie projektów jeszcze w tym roku odraczając wszelkie płatności do roku 2009. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów i partnerów, IBM Polska uruchomił również komórkę dedykowaną do wsparcia w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej zarówno w ramach ogólnopolskiego Programu Innowacyjna Gospodarka, jak szesnastu programów regionalnych
na informatyzację przedsiębiorstw, pozwalającym na zwiększenie konkurencyjności.

Więcej informacji o IBM znajduje się na stronie: www.ibm.com/pl