Generali wprowadza nowe rozwiązanie dla MSP

Z końcem października br. Generali T.U. S.A. wprowadza nowe rozwiązanie w ramach pakietu Generali PRESTO, skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). PRESTO Basic jest podstawową wersją produktu Generali PRESTO i zakresem obejmuje ochronę mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, a także kradzieży i rabunku. Nowe, prostsze rozwiązanie jest skierowane do firm, których maksymalna wartość majątku nie przekracza 5.000.000 zł. W ramach oferty, Generali zapewnia również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla 6 grup z podziałem na branże, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia. Produkt charakteryzuje się budową cegiełkową, która daje klientom możliwość dostosowania ochrony ubezpieczeniowej do różnych potrzeb firmy, uwzględniając zmiany jej strategii, branży, kierunku działań oraz nabywania nowego majątku.

PRESTO Basic jest ubezpieczeniem skierowanym do firm z sektora MSP, których wartość majątku w danej lokalizacji nie przekracza 5 mln zł. Zakres ochrony w ramach Presto Basic obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, zaś dodatkowe klauzule umożliwiają rozszerzenie tego zakresu.

Ubezpieczenie mienia – ochrona od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych

PRESTO Basic zapewnia ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, a w zakresie rozszerzonym także od ryzyka pożaru i innych zdarzeń losowych . Wariant rozszerzony daje możliwość ochrony od negatywnych skutków pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, silnego wiatru, deszczu nawalnego, gradu, śniegu lub lodu, trzęsienia, zapadania i osuwania się ziemi, lawin, zalania, dymu, uderzenia pojazdu, uderzenia fali dźwiękowej, przepięcia oraz skutków spowodowanych pęknięciem rur.

Istotnym rozwiązaniem z punktu widzenia klienta jest gwarancja objęcia ubezpieczeniem nie tylko szyb, ale także innych elementów stałych od szkód powstałych wskutek stłuczenia, rozbicia, zbicia, uszkodzenia, czy pęknięcia niezależnego od woli Ubezpieczającego. W ramach pakietu Generali zapewnia także ubezpieczenie stacjonarnego sprzętu elektronicznego w zakresie szkód rzeczowych, powstałych bezpośrednio wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, działania energii elektrycznej, błędów w obsłudze i awarii tego sprzętu.

Dodatkowe możliwości w ramach ubezpieczenia OC

PRESTO Basic zapewnia również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia. W ramach tej opcji zostało wyszczególnionych 6 grup z podziałem na następujące branże: handel/usługi, gastronomia, hotele, apteki, kosmetyka, produkcja. W przypadku każdej specjalizacji klient ma do wyboru dwie sumy ubezpieczenia – 50.000 zł i 100.000 zł.

Nowy produkt daje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC deliktowego o dodatkowe klauzule, charakterystyczne dla prowadzonej działalności. Klauzule te są przypisane do każdej z 6 kategorii i stanowią uzupełnienie głównego/podstawowego zakresu ochrony, gwarantowanego w ramach ubezpieczenia OC.

„Cieszę się, że po raz kolejny w tym roku udało się nam wprowadzić nowe rozwiązanie dla klientów z sektora MSP. To już druga oferta, jaką Generali stworzyło w ciągu ostatnich trzech miesięcy dla tej grupy odbiorców. Presto Basic gwarantuje podstawowy zakres ubezpieczenia dla przedstawicieli małego i średniego biznesu oraz stwarza możliwość dowolnego doboru dodatkowych opcji do ubezpieczenia, w zależności od branży. W ten sposób to nie towarzystwo, a sam klient tworzy dostosowany do swoich potrzeb wariant ubezpieczeniowy” – mówi Mateusz Polak, menedżer Zespołu Ubezpieczeń dla firm z sektora MSP w Generali T.U.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu