Cyfryzacja priorytetem na Euro 2012

Cyfryzacja jest równie ważna jak budowa dróg i stadionów przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie – przekonuje Instytut Globalizacji.
Polacy uważają, że cyfryzacja jest priorytetem cywilizacyjnym i jest niemniej ważna, co budowa infrastruktury drogowej i sportowej, przez zbliżającym się Euro 2012 – wynika z badań opinii publicznej, przeprowadzonych przez TNS OBOP dla Instytutu Globalizacji.

Instytut Globalizacji zlecił przeprowadzenie badań opinii publicznej „Polacy a cyfryzacja” TNS OBOP, aby zbadać postawy społeczeństwa wobec procesu cyfryzacji. Raport i pełne wyniki badań, zostaną opublikowane za tydzień, w środę, 29 października br.

Z badań wynika m.in., że Polacy opowiadają się za jak najszybszą budową narodowej platformy cyfrowej TVP, dlatego, że w większości zamierzają śledzić Euro 2012 w telewizji.

– Inwestycja w cyfryzację radia i TV powinna być priorytetem w kontekście organizacji Euro 2012, gdyż tylko w ten sposób można zapewnić masowy udział Polaków w imprezie – uważa dr Tomasz Teluk, dyrektor Instytutu Globalizacji. – Na stadionach zmieści się niewielki odsetek kibiców – zauważa.

Euforia towarzysząca otrzymaniu praw do organizacji mistrzostw Europy zbiegła się ze świadomością konieczności poniesieniu ogromnych nakładów inwestycyjnych. Dlatego cyfryzacja powinna być traktowana jako niezbędna inwestycja, a nie przykra konieczność.

Na pytanie: Czy zgadza się Pan (i) ze stwierdzeniem: „W kontekście organizacji przez Polskę Euro 2012 cyfryzacja nadawania telewizji i radia powinna być równie ważna co budowa infrastruktury sportowej i transportowej (czyli dróg, stadionów itd.)?” – 47 proc. Polaków odpowiedziało twierdząco, a zaledwie 18 proc. jest przeciw. Oznacza to, że dla Polaków równie ważne, a może nawet ważniejsze, jest to, aby móc oglądać Euro 2012 w dobrej, cyfrowej jakości, w publicznej telewizji, niż zbudowanie kilku stadionów w największych miastach Polski.

Przeciętny kibic „polskich mistrzostw”, będzie przede wszystkim kibicem telewizyjnym. Oglądanie meczów na żywo, czy na zbudowanych telebimach, będzie udziałem dużo mniejszej grupy kibiców. Dlatego też, cyfryzacja powinna być jednym z priorytetów inwestycyjnych przy organizacji imprezy – uważa Instytut Globalizacji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu