Art New media planuje debiut na NewConnect

Kryzys nie dotknął światowego rynku sztuki, ceny sztuki współczesnej zwyżkują, trend ten widoczny jest również na polskim rynku. Dzieje się tak głównie dzięki ogólnemu podniesieniu się zamożności Polaków, jak również zawirowaniom na rynkach finansowych. W tej sytuacji coraz więcej osób decyduje się na art banking, czyli inwestowanie w sztukę.
W związku z dynamicznym rozwojem rynku sztuki współczesnej spółka Art NEW media S.A. podjęła decyzję o wejściu na rynek NewConnect. Debiut Spółki planowany jest na przełomie października i listopada.  Środki uzyskane z oferty prywatnej zostaną przeznaczone na realizację działań inwestycyjnych.

Art New media S.A. świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie sztuki współczesnej. Przyjęta przez Spółkę strategia rozwoju zakłada wzrost podstawowej działalności Spółki jaką jest obrót dziełami sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu dzieł sztuki na rachunek własny. Spółka planuje stworzenie własnej kolekcji „młodej sztuki polskiej”.

Art NEW media S.A. przygotowuje się też do uruchomienia platformy internetowej umożliwiającej handel dziełami sztuki w sieci. Spółka planuje również wdrożenie nowych usług z zakresu zintegrowanej komunikacji marketingowej.

„Polski rynek sztuki charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem, a jednocześnie jego wartość systematycznie wzrasta. Naszym celem jest stworzenie kompleksowej oferty informacyjno-opiniodawczej ułatwiającej łączenie sztuki z działalnością biznesową. Debiut na NewConnect to element długofalowej strategii i traktujemy ten ruch jako początek całego procesu. Jest to pierwszy krok w kierunku dalszego rozwoju i budowania silnej pozycji Art NEW media.” – powiedział Andrzej Wysocki Prezes Zarządu Art NEW media S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu