Śledztwo w sprawie naruszenia własności intelektualnej Harvard Business Review Polska

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście prowadzone jest śledztwo w sprawie nieautoryzowanego użycia i powoływania się na markę Harvard Business Review Polska, a także nielegalnego wykorzystania materiałów będących własnością intelektualną Canadian International Management Institute ICAN oraz Harvard Business Publishing Corporation. Dochodzenie prowadzone jest o przestępstwo z art. 115 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Od maja 2007 roku INK Communication Sp. z o. o. – której członkami zarządu są Paweł Rabiej i Andrzej Karwowski, byli współpracownicy Harvard Business Review Polska – wydawała na zlecenie Telekomunikacji Polskiej SA magazyn „Biznes Inspiracje”. W piśmie tym w sposób nieuprawniony powoływano się na markę Harvard Business Review Polska, a także bezprawnie wykorzystywano własność intelektualną należącą do Harvard Business Review Polska. Co więcej, powoływano się na współpracę z Harvard Business Review Polska, chociaż taka współpraca nie miała nigdy miejsca. Nieautoryzowane użycie materiałów i marki HBRP dotyczyło i dotyczy także publikacji, zdjęć oraz materiałów multimedialnych umieszczanych na stronie internetowej należącej do Telekomunikacji Polskiej SA – www.biznesinspiracje.pl.

„Sytuacja, gdy panowie Rabiej i Karwowski, współpracując z naszą firmą powoływali się na markę i wykorzystywali materiały Harvard Business Review Polska na rzecz innego podmiotu bez naszej wiedzy i zgody jest dla mnie nie do zaakceptowania. Jest to dla nas tym bardziej zaskakujące, że robili to na zlecenie takiej firmy jak Telekomunikacja Polska, której z pewnością nie można odmówić doświadczenia biznesowego ani prawnego. Mimo że od dwóch miesięcy próbowaliśmy wyjaśnić tę sprawę z Telekomunikacją Polską, nie udało nam się uzyskać jednoznacznego stanowiska tej firmy. Szacujemy, że straty naszego wydawnictwa w związku z zaistniałą sytuacją mogą wynieść nawet kilka milionów złotych. Pragnę także poinformować, że w uzgodnieniu z właścicielem marki Harvard Business Publishing Corporation z siedzibą w Bostonie, podjęliśmy dalsze przewidziane prawem działania”– komentuje Andrzej Jacaszek, współwłaściel CIMI ICAN i wydawca Harvard Business Review Polska.

Canadian International Management Institute ICAN z dniem 31 lipca 2008 roku zakończył współpracę z Pawłem Rabiejem, ówczesnym dyrektorem ds. rozwoju Harvard Business Review Polska i Andrzejem Karwowskim, ówczesnym dyrektorem biura reklamy Harvard Business Review Polska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu