Juniper Networks wzmacnia swoją czołową pozycję w dziedzinie kierowania ruchu brzegowego w sieciach rozwiązaniem Intelligent Services Edge

Znaczące ulepszenia zwiększą możliwości systemu operacyjnego JUNOS o szeroką gamę nowych zastosowań, co pozwoli na szybkie i swobodne uruchamianie usług i zwiększy sprawność operacyjną usługodawców
Firma Juniper Networks, Inc. (NASDAQ: JNPR), lider w branży wysokowydajnych sieci, przedstawia Inteligent Services Edge, portfel w pełni zintegrowanych nowych rozwiązań sprzętowych i programowych rozwiązujących problemy biznesowe klientów budujących i rozszerzających wysokowydajne sieci. Wykorzystując integralność architektury oprogramowania JUNOS® oraz zaawansowane platformy Junipera serii M i MX, Inteligent Services Edge zapewni operatorom możliwość świadczenia kompleksowej gamy usług z użyciem jednolitego systemu operacyjnego w maksymalnej skali. Unowocześnienia ułatwiają konwergencję w warstwach brzegowych sieci, co zwiększa dochodowość sieci poprzez skrócenie czasu wprowadzania nowych usług oraz zmniejszenie kompleksowości obsługi i kosztów operacyjnych.

W miarę jak operatorzy szybko zwiększają portfele oferowanych przez siebie usług, możliwość dokonania konwergencji usług w zespole platform inteligentnego kierowania ruchu brzegowego ogromnie zwiększy skalę, wydajność i sprawność operacyjną systemów. Juniper po raz kolejny rozwiązuje problemy techniczne i biznesowe, z którymi borykają się klienci, wprowadzając rozwiązanie Intelligent Services Edge, wykorzystujące pojedynczy spójny system operacyjny i wysokowydajny sprzęt do realizacji wielu rodzajów usług – w tym rutingu szerokopasmowego, transmisji głosu, multimediów, zintegrowanej ochrony ruchu oraz rozpoznawania go na poziomie aplikacji. Dzięki tym nowym ulepszeniom operatorzy i przedsiębiorstwa będą mogli zwiększyć przychody i ograniczyć koszty.

„Będąc jedną z czołowych światowych firm telekomunikacyjnych, Deutsche Telekom ustawicznie poszukuje innowacji pozwalających nam zmonetyzować sieć poprzez możliwość szybkiego i uniwersalnego świadczenia usług, jednocześnie zwiększając ich jakość i sprawność operacyjną”, – powiedział Wolfgang Schmitz, wiceprezes Deutsche Telekom. „Cieszymy się, że Juniper rozszerza ofertę wprowadzeniem dziś na rynek Intelligent Services Edge, co może zaowocować stworzeniem portfela zintegrowanych rozwiązań sprzętowych i programowych pozwalających na inteligentną realizację konwergencji w brzegowych warstwach sieci.”

„Jesteśmy zadowoleni z nowych ulepszeń w warstwie brzegowej sieci, oferowanych przez Juniper Networks” – powiedział Saverio Orlando, dyrektor wykonawczy Pionu Sieci w Telecom Italia. „Intelligent Services Edge pokazuje, jak doskonale przystają do siebie wizje i strategie Telecom Italia i Junipera. Ten kolejny krok pozwoli nam ograniczyć koszty budowy i rozbudowy infrastruktury sieciowej, jednocześnie znacząco zwiększając elastyczność świadczenia usług i samej sieci”.

Intelligent Services Edge – rozszerzenie możliwości JUNOS

Oprogramowanie JUNOS to cieszący się zaufaniem klientów sieciowy system operacyjny, wzmacniający czołową pozycję firmy Juniper na rynku sieci wysokowydajnych i jedyny w branży system operacyjny o „zaletach jedności” – jednej wersja oprogramowania, jednej modułowej architektury i jednego systemu operacyjnego sterującego licznymi platformami kierowania, przełączania i zabezpieczania ruchu. Dzisiejsza premiera oznacza dalsze rozszerzenie przez Juniper systemu JUNOS na obsługę szerokiej gamy usług brzegowych, dzięki czemu Intelligent Services Edge staje się jednym z najbardziej uniwersalnych w branży portfeli realizacji usług.

Intelligent Services Edge rozszerzy możliwości systemu JUNOS wzbogacając go o następujące zaawansowane usługi brzegowe:

  • Kierowanie usług szerokopasmowych: rozszerza mechanizmy zarządzania abonentami przodujących na rynku szerokopasmowych ruterów usługowych serii E na platformy serii M i MX,
  • Dynamiczna świadomość aplikacji: wykorzystuje czołową pozycję Junipera w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i polityką, by zapewnić monitoring aplikacji z rozpoznawaniem abonentów i stanów, pozwalający na zapewnianie podwyższonych poziomów obsługi i jakości usług (QoS) w odniesieniu do indywidualnych aplikacji,
  • Zapobieganie włamaniom: zapewnia ochronę na poziomie warstwy aplikacji z wykorzystaniem zaawansowanych technologii wykrywania i przeciwdziałania włamaniom (IDP) firmy Juniper Networks,
  • Funkcjonalność kontroli granic sesji (Session Border Control) zarządza sesjami ruchu VoIP i multimedialnego zapewniając jakość obsługi i bezpieczeństwo aplikacji VoIP i multimedialnych

Ten zestaw zintegrowanych funkcjonalności zdecydowanie uprości warstwy brzegowe sieci usługodawców zmniejszając liczbę elementów i systemów operacyjnych używanych w sieciach. Dzięki temu uproszczeniu można stworzyć środowisko, w którym szybciej można będzie wdrażać usługi, ponieważ do minimum zostanie ograniczona konieczność integrowania urządzeń sieciowych z systemami centralnymi. Dodatkowo – eliminując potrzebę stosowania urządzeń sieciowych specjalizowanych pod kątem konkretnych usług, Intelligent Services Edge pozwala zmniejszyć pobór energii zasilania, zajętość pomieszczeń oraz wymagania na systemy chłodzące.

„Dynamiczna ewolucja interaktywnych i multimedialnych wykorzystań sieci wymusza udostępnianie w nich coraz szerszego pasma, zarówno w sieciach stacjonarnych, jak i ruchomych” – powiedział Ed Chang, szef działu łączności IP w Nokia Siemens Networks. „Jako czołowy światowy dostawca systemów zapewniających świadczenie usług łącznościowych jesteśmy pewni, że portfel rozwiązań Intelligence Service Edge Junipera umożliwi naszym klientom-operatorom oferowanie konsumentom nowych, interesujących i dochodowych usług przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych”.

Sprzęt nowej generacji umożliwi maksymalizację wydajności i skali

Aby zapewnić ochronę inwestycji dokonanych w oferowaną przez siebie gamę rozwiązań kierowania ruchu brzegowego, w ramach Intelligent Services Edge Juniper oferuje także szereg nowego sprzętu do platform serii M i MX. Nowy sprzęt podnosi wydajność, skalowalność i sprawność tych powszechnie stosowanych systemów i można go do nich dodawać bez zakłócania ich działania.

Do ethernetowych ruterów usługowych serii MX Juniper wprowadza MultiServices DPC, specjalizowany moduł przetwarzania o wysokiej wydajności, który pozwoli klientom na wykonywanie nowych, wprowadzonych dziś usług systemu JUNOS, bez ujemnego wpływu na wydajność przekazywania ruchu przez rutery. MultiServices DPC zapewni uniwersalny specjalny silnik realizacji usług pozwalający na zwiększenie przychodów dzięki możliwości błyskawicznego wdrażania nowych dochodowych usług i zapewniający ich realizację niezawodnie i z wysoką wydajnością. Używając MultiServices DPC klienci będą także mogli stosować zabezpieczenia takie, jak grodzie ogniowe z rozpoznawaniem stanów,  NAT i IPSec bezpośrednio w ruterach usługowych serii MX, jako dodatek do kierowania i przełączania ruchu.

Oprócz realizowania nowych usług systemu JUNOS wymienionych powyżej, MultiServices DPC może też wykonywać nowatorskie aplikacje opracowane przez klientów i partnerów w ramach programu otwartego rozwoju rozwiązań IP (ang. – Open IP Solution Development Program – OSDP) firmy Juniper. W ramach OSDP Juniper Networks zapewnia dostęp do platformy rozwoju rozwiązań partnerskich (ang. – Partner Solution Development Platform – PSDP) umożliwiającej klientom i partnerom opracowywanie specjalizowanych aplikacji pracujących pod sieciowym systemem operacyjnym JUNOS. PSDP rozwija się w miarę jak coraz to nowi klienci i partnerzy opracowują nowatorskie aplikacje, takie jak system monitoringu wizyjnego opracowywany przez firmę Triveni Digital.

Seria MX zostanie także wzbogacona o nowy koncentrator Flexible PIC umożliwiający transmisję pakietową w sieciach SONET z wykorzystaniem tych samych kart interfejsów fizycznych (ang. – Physical Interface Cards – PIC) OC-48 i OC-192, które są wykorzystywane w platformach serii M i T. Dzięki temu operatorzy będą mogli wykorzystywać serię MX do podłączania po raz pierwszy tradycyjnych sieci nieeternetowych, co zapewni maksymalną ochronę inwestycji i zmniejszy koszty utrzymywania zapasów części zamiennych, ponieważ karty interfejsów PIC będą wspólne.

Juniper także zwiększy skalowalność i wydajność ruterów wielousługowych serii M wprowadzając nową generację sprzętu do obsługi pakietów do swoich systemów M7i i M10i. Dzięki temu, że będzie on dostępny w postaci nowej karty przekazywania pakietów, którą będzie można nabyć oddzielnie i doinstalować do już posiadanego sprzętu bez przerywania jego pracy, klienci będą mogli wykorzystać już poczynione inwestycje do minimalizacji kosztów. Po rozbudowie o nową kartę przetwarzania ruchu, urządzenia M7i i M10i zyskają do 68 procent więcej pojemności przy poborze o 57 procent mniej energii zasilającej na gigabit w porównaniu do konkurencyjnych systemów o takiej pojemności.

„JUNOS od dawna był kluczowym wyróżnikiem firmy Juniper, a dzięki Intelligent Services Edge jeszcze bardziej wzmacniamy naszą pozycję lidera wykorzystując JUNOS jako podstawy realizacji wielu nowych zaawansowanych usług, jak świadomość aplikacji, kierowanie ruchu szerokopasmowego, zabezpieczenia, głos i multimedia” – powiedział Manoj Leelanivas wiceprezes i dyrektor generalny Edge Aggregation Business Unit w Juniper Networks. „Nasi klienci w dalszym ciągu będą korzystali na sprawności i prostocie eksploatacyjnej jednolitego pojedynczego sieciowego systemu operacyjnego, teraz pracującego w kolejnych obszarach ich sieci, a wspólnie w ramach Partner Solution Development Platform mogą tworzyć i wdrażać praktycznie nieograniczoną liczbę usług pod JUNOSem. Dzięki temu usługodawcy będą mogli lepiej zarabiać na sieciach zwiększając elastyczność i szybkość wprowadzania usług, jednocześnie zwiększając maksymalnie ich skalę, by zaspokoić rosnący popyt na nowe usługi.”

Dostępność

Intelligent Services Edge obejmuje wiele nowatorskich nowych rozwiązań sprzętowych i programowych, z których każde można będzie nabyć oddzielnie. Pierwsze z nich są już dostępne. Pełna gama ulepszeń sprzętowych i programowych Intelligent Services Edge według planów powinna być dostępna w trzecim kwartale 2009 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu