Centrum Klima inwestuje w rozwój produkcji

Centrum Klima – lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce – w ramach realizacji celów emisji, zapowiedzianych podczas debiutu na NewConnect, rozbudowuje swój park maszynowy. W celu podwojenia mocy produkcyjnych spółka zakupiła i uruchomiła w zakładzie w Piastowie nowoczesne urządzenia. Inwestycja wyniosła około 485 tys. euro i została sfinansowana ze środków pozyskanych z prywatnej emisji akcji.
W ramach inwestycji Centrum Klima nabyła nowoczesne urządzenia wiodących światowych producentów: maszynę do produkcji rur, maszynę do produkcji kolan segmentowych i dwie zgrzewarki liniowe – szwajcarskiej firmy SPIRO oraz linię do rozkroju blachy – duńskiej spółki Cidan. Maszyny te posłużą do wytwarzania sztandarowych produktów spółki – kształtek i kanałów okrągłych. Centrum Klima specjalizuje się w produkcji tego asortymentu, jej udział w krajowym rynku wyrobów wynosi 15%.

„Zdecydowaliśmy się na uruchomienie nowoczesnych linii produkcyjnych w związku z rosnącym popytem na oferowane przez nas produkty. Jesteśmy przekonani, że inwestując w technologie stajemy się bardziej konkurencyjni zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Istotne jest również to, że nowe rozwiązania wpłyną na podwyższenie komfortu, a co za tym idzie efektywności pracy naszych pracowników. Dzięki temu będziemy dostarczać naszym klientom produkty o jeszcze wyższej jakości” – mówi Marek Perendyk prezes zarządu Centrum Klima SA.

Kształtki i kanały okrągłe są obecnie najchętniej wykorzystywane w nowoczesnych systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – ze względu na uniwersalność oraz wygodę montażu i konserwacji. Zapewniają efektywny dopływ świeżego powietrza oraz jego właściwą cyrkulację w pomieszczeniach. Jest to bardzo ważna funkcja w każdym obiekcie, gdyż przestarzała instalacja wentylacyjna, nie spełniająca przyjętych standardów, ma wpływ na złe samopoczucie osób przebywających w lokalu.

W ramach realizacji programu inwestycyjnego, w październiku 2008 Centrum Klima oddała do użytku drugą halę w Piastowie, o powierzchni 1.300 m2. Inwestycji towarzyszyła budowa wiaty magazynowej o powierzchni 400 m2, modernizacja infrastruktury i parkingów oraz wymiana nawierzchni na placu manewrowym.

Zgodnie ze strategią inwestycyjną Centrum Klima wybuduje nowy zakład o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym i biurowym w Wieruchowie koło Warszawy. Spółka rozpoczęła już projektowanie nowego kompleksu o powierzchni ponad 10.000 m2, w którym produkcja uruchomiona zostanie w 2011 roku. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na ponad 35 mln zł.

Centrum Klima planuje przejść z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Dzięki temu przede wszystkim zwiększy się płynność walorów spółki. Umożliwi to również pozyskanie środków m.in. na realizację projektu w Wieruchowie.

Centrum Klima osiągnęła w 2007 roku przychody w wysokości 71 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2006 roku o 38,4%. W ubiegłym roku zysk netto wyniósł 8,1 mln zł i wzrósł o 62% wobec roku 2006. Natomiast w pierwszym półroczu 2008 spółka odnotowała przychody na poziomie ponad 38 mln zł, co oznacza wzrost o 7,3% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku. Zysk netto wyniósł 4,4 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w I półroczu 2008 osiągnęła poziom 13,8%, a rentowność netto 11,7%.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu