Hewitt Associates podsumował 11. edycję Badania Wynagrodzeń Całkowitych – Średnie podwyżki wyższe od oczekiwań pracodawców

przez | 16/10/2008

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zakończyła jedenastą edycję badania Bazy Danych Wynagrodzeń Całkowitych TCM™ 2008. W Badaniu udział wzięło 176 działających w Polsce firm, z kapitałem krajowym i zagranicznym, reprezentujących różne branże.

„TCM™ pokazuje najnowsze trendy w zarządzaniu wynagrodzeniami, nie tylko podstawowymi, lecz także pozafinansowymi. „Tegoroczna edycja ujawniła rosnącą tendencję do przyznawania świadczeń pozapłacowych, w szczególności pakietów medycznych” – powiedział Tomasz Dziekanowski, Menedżer Działu Wynagrodzeń w Hewitt Associates.

Z raportu Hewitt wynika, że już 70% przebadanych firm w Polsce zapewnia swoim pracownikom prywatną opiekę medyczną, co w porównaniu z rokiem poprzednim daje wzrost aż o 15 punktów procentowych. Kafeteryjne systemy świadczeń, o których ostatnio było głośno, wprowadziło jedynie 7% przebadanych firm, a kolejne 4% rozważa ich wdrożenie.

„Nasze Badanie pokazuje, że poprzedni rok był dobry dla polskiej gospodarki. Zaowocował znacznym wzrostem płacy zmiennej. Co ciekawe, przewiduje się, że w roku 2009, od którego mamy zacząć odczuwać lekkie ochłodzenie gospodarki, podwyżki mogą wynieść średnio nawet 6,8%” – powiedział Piotr Bielawski, Menedżer Projektu TCM™ 2008 w Hewitt Associates.

Porównanie średniej wysokości podwyżek z ostatnich lat pokazuje duże różnice: w latach 2004–2005 średnioroczne podwyżki wynagrodzeń wyniosły około 4-5%, rok później osiągnęły poziom 6,8%. Jak wynika z raportu Hewitt TCM™ 2008, średnia podwyżek wynagrodzeń w roku 2007 to około 7,5%. „Warto zauważyć, że firmy przyznały w tym roku podwyżki wyższe o 2 punkty procentowe od wielkości zakładanych w budżetach” – dodał Piotr Bielawski.

Największymi beneficjentami wzrostu płac okazali się pracownicy działów sprzedaży i marketingu, których wynagrodzenia całkowite, włącznie z premiami i prowizjami, wzrosły średnio aż o 20%. Rynek zaczął także doceniać asystentki dyrektorów, których całkowite uposażenie między rokiem 2007 a 2008 wzrosło średnio o 15%.

Na stabilny wzrost wynagrodzeń (o około 10-11%) mogą liczyć specjaliści z dziedziny informatyki. Wyhamowany został jednak trend podwyżek płac na stanowiskach finansowych (do poziomu 6-7%). Pracodawcy nie są w stanie utrzymać dotychczasowej dynamiki wzrostu płac księgowych, spowodowanej rywalizacją o pracownika oraz rosnącą liczbą finansowych centrów offshoringowych. Z danych płacowych Hewitt Associates wynika, że księgowy w Warszawie może liczyć na średnią pensję zasadniczą w wysokości 5 100 zł brutto, a starszy księgowy otrzymuje o 3 000 zł więcej.

Firma Hewitt Associates prowadzi Badanie TCM™ od ponad 20 lat w 76 krajach świata. W Polsce Badanie zostało przeprowadzone po raz pierwszy w 1998 roku.

Każda z firm, która wzięła udział w Badaniu i przekazała aktualne dane o poziomie wynagrodzeń swoich pracowników, otrzymała bezpłatny dostęp do podsumowania TCM™ 2008 zamieszczonego na stronie internetowej www.TotalCompensationCenter.com, zawierającego raport podstawowy z Badania oraz dane o podwyżkach.

Firmy zainteresowane szczegółową analizą mogą zakupić raporty poszerzone lub regionalne czy branżowe. Hewitt przygotował atrakcyjne rabaty dla wieloletnich uczestników Badania.

Baza Danych wynagrodzeń Całkowitych TCM™
Total Compensation Measurement™ to profesjonalne narzędzie służące do zarządzania budżetem przedsiębiorstwa. Pozwala na porównywanie wynagrodzeń stosowanych w firmie do poziomu wynagrodzeń rynkowych, śledzić tendencje i trendy płacowe poszczególnych regionów czy branż na określonych stanowiskach. W tegorocznej edycji – TCM™ 2008 – pojawił się nowy element: JobLink™ – kompleksowy, a zarazem przejrzysty system wartościowania stanowisk. System ten oparty jest na metodzie czynnikowo-punktowej. Kryteria wartościowania użyte w JobLink™ zostały dobrane tak, by opisywały stanowisko
w trzech wymiarach: charakter wykonywanej pracy, kwalifikacje oraz umiejętności i rezultaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.