Hewitt Associates podsumował 11. edycję Badania Wynagrodzeń Całkowitych – Średnie podwyżki wyższe od oczekiwań pracodawców

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zakończyła jedenastą edycję badania Bazy Danych Wynagrodzeń Całkowitych TCM 2008. W Badaniu udział wzięło 176 działających w Polsce firm, z kapitałem krajowym i zagranicznym, reprezentujących różne branże.

„TCM pokazuje najnowsze trendy w zarządzaniu wynagrodzeniami, nie tylko podstawowymi, lecz także pozafinansowymi. „Tegoroczna edycja ujawniła rosnącą tendencję do przyznawania świadczeń pozapłacowych, w szczególności pakietów medycznych” – powiedział Tomasz Dziekanowski, Menedżer Działu Wynagrodzeń w Hewitt Associates.

Z raportu Hewitt wynika, że już 70% przebadanych firm w Polsce zapewnia swoim pracownikom prywatną opiekę medyczną, co w porównaniu z rokiem poprzednim daje wzrost aż o 15 punktów procentowych. Kafeteryjne systemy świadczeń, o których ostatnio było głośno, wprowadziło jedynie 7% przebadanych firm, a kolejne 4% rozważa ich wdrożenie.

„Nasze Badanie pokazuje, że poprzedni rok był dobry dla polskiej gospodarki. Zaowocował znacznym wzrostem płacy zmiennej. Co ciekawe, przewiduje się, że w roku 2009, od którego mamy zacząć odczuwać lekkie ochłodzenie gospodarki, podwyżki mogą wynieść średnio nawet 6,8%” – powiedział Piotr Bielawski, Menedżer Projektu TCM 2008 w Hewitt Associates.

Porównanie średniej wysokości podwyżek z ostatnich lat pokazuje duże różnice: w latach 2004–2005 średnioroczne podwyżki wynagrodzeń wyniosły około 4-5%, rok później osiągnęły poziom 6,8%. Jak wynika z raportu Hewitt TCM 2008, średnia podwyżek wynagrodzeń w roku 2007 to około 7,5%. „Warto zauważyć, że firmy przyznały w tym roku podwyżki wyższe o 2 punkty procentowe od wielkości zakładanych w budżetach” – dodał Piotr Bielawski.

Największymi beneficjentami wzrostu płac okazali się pracownicy działów sprzedaży i marketingu, których wynagrodzenia całkowite, włącznie z premiami i prowizjami, wzrosły średnio aż o 20%. Rynek zaczął także doceniać asystentki dyrektorów, których całkowite uposażenie między rokiem 2007 a 2008 wzrosło średnio o 15%.

Na stabilny wzrost wynagrodzeń (o około 10-11%) mogą liczyć specjaliści z dziedziny informatyki. Wyhamowany został jednak trend podwyżek płac na stanowiskach finansowych (do poziomu 6-7%). Pracodawcy nie są w stanie utrzymać dotychczasowej dynamiki wzrostu płac księgowych, spowodowanej rywalizacją o pracownika oraz rosnącą liczbą finansowych centrów offshoringowych. Z danych płacowych Hewitt Associates wynika, że księgowy w Warszawie może liczyć na średnią pensję zasadniczą w wysokości 5 100 zł brutto, a starszy księgowy otrzymuje o 3 000 zł więcej.

Firma Hewitt Associates prowadzi Badanie TCM od ponad 20 lat w 76 krajach świata. W Polsce Badanie zostało przeprowadzone po raz pierwszy w 1998 roku.

Każda z firm, która wzięła udział w Badaniu i przekazała aktualne dane o poziomie wynagrodzeń swoich pracowników, otrzymała bezpłatny dostęp do podsumowania TCM 2008 zamieszczonego na stronie internetowej www.TotalCompensationCenter.com, zawierającego raport podstawowy z Badania oraz dane o podwyżkach.

Firmy zainteresowane szczegółową analizą mogą zakupić raporty poszerzone lub regionalne czy branżowe. Hewitt przygotował atrakcyjne rabaty dla wieloletnich uczestników Badania.

Baza Danych wynagrodzeń Całkowitych TCM
Total Compensation Measurement to profesjonalne narzędzie służące do zarządzania budżetem przedsiębiorstwa. Pozwala na porównywanie wynagrodzeń stosowanych w firmie do poziomu wynagrodzeń rynkowych, śledzić tendencje i trendy płacowe poszczególnych regionów czy branż na określonych stanowiskach. W tegorocznej edycji – TCM 2008 – pojawił się nowy element: JobLink – kompleksowy, a zarazem przejrzysty system wartościowania stanowisk. System ten oparty jest na metodzie czynnikowo-punktowej. Kryteria wartościowania użyte w JobLink zostały dobrane tak, by opisywały stanowisko
w trzech wymiarach: charakter wykonywanej pracy, kwalifikacje oraz umiejętności i rezultaty.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu