B3System S.A. dla Poczty Polskiej

Dnia 14 października 2008 roku Zarząd Spółki B3System, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, zawarł umowę z Państwowym Przedsiębiorstwem Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” na rozbudowę systemu sieciowego. Wartość umowy to 1.291.821,72 zł netto.
Rozbudowa systemu sieciowego przeprowadzona zostanie w jednostkach obsługiwanych przez Regionalny Wydział Operacyjny Katowice. Umowa obejmuje sprzedaż, dostarczenie, wdrożenie i konfigurację urządzeń sieciowych, oraz niezbędnego oprogramowania.

W ramach podpisanej umowy Spółka B3System jest zobowiązana do przeprowadzenia warsztatów dotyczących wdrożonych technologii sieciowych, wraz z dostarczeniem dla uczestników materiałów szkoleniowych.

Do kwoty 1.291.821,72 zł zostanie doliczony podatek VAT o wartości ustawowej. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, po zrealizowaniu całości dostawy i odbiorze przez Zamawiającego, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury VAT. Ponadto B3System świadczyć będzie usługi gwarancyjne na wdrożony system przez okres 36 miesięcy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu