Raport zarządzającego funduszem Secus I FIZ za III kwartał 2008

Secus Asset Management SA jako zarządzający przygotował raport na temat działań funduszu Secus I FIZ. Raport, oprócz informacji na temat samego funduszu i jego działania zawiera opis spółek portfelowych a także informacje na temat perspektyw działania funduszu.
Fundusz Secus I FIZ zainwestował jak do tej pory od czasu swojej pierwszej inwestycji w październiku 2007 ponad 95 % zgromadzonych środków. W ciągu 9 miesięcy 2008 roku wartość certyfikatów funduszu Secus I FIZ wzrosła o prawie 34%. Aktualna wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat inwestycyjny została wyliczona na poziomie 1330,02 zł, co oznacza wzrost o 10,3% w porównaniu do wyceny z 30 czerwca 2008 przygotowanej przez niezależnego wyceniającego Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy. Wzrost wartości aktywów netto Funduszu jest wynikiem rosnącej wartości poszczególnych spółek portfelowych.

„Przykładamy szczególną wagę do zwiększania wartości spółek portfelowych poprzez współtworzenie strategii działania, doradztwo w sprawach finansowych czy też udostępnienie sieci kontaktów inwestora. Trwa nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi. Dotyczy on w szczególności regularnej analizy wyników firm, konsultacji z zarządami oraz pozostałymi akcjonariuszami/udziałowcami. Przedstawiciele Zarządzającego monitorują realizację założeń rozwoju firmy oraz wspólnie wspomagają zarząd w strategicznych decyzjach dotyczących rozwoju danego podmiotu.” – mówi Mirosław Fabryczny, wiceprezes Secus Asset Management SA.

Inwestycja w certyfikaty funduszu Secus I FIZ stanowi ciekawą alternatywę w stosunku do inwestycji na rynku publicznym, zwłaszcza w okresie dekoniunktury, kiedy to indeks WIG zanotował ponad 30% spadek za pierwsze 9 miesięcy 2008 r., zaś wycena wartości aktywów netto Funduszu wzrosła w analogicznym okresie o prawie 34%.

„Zgodnie z prognozami zarządów spółek portfelowych, spółki będą realizowały przyjętą politykę rozwoju przygotowując się również do publicznej oferty swoich akcji. ” – dodaje Fabryczny.

Zarządzający oczekuje, iż w momencie upublicznienia spółek portfelowych szacowana wartość akcji zostanie urealniona, co z kolei może wpłynąć na podwyższenie wartości aktywów netto i realizację celu inwestycyjnego Funduszu. Obecna sytuacja makroekonomiczna sprzyja inwestycjom typu Private Equity. Z jednej strony stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy kraju, pomyślne prognozy na lata przyszłe sprawiają iż na rynku pojawia się coraz więcej przedsiębiorstw dojrzałych do tej formy finansowania. Z drugiej strony ostatnie zniżki na światowych giełdach sprawiają, iż wyceny przedsiębiorstw zaczynają stawać się ponownie atrakcyjnie dla funduszy typu Private Equity, co ułatwia negocjacje z właścicielami spółek. Raport dostępny jest na www.secusfiz.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu