Nowoczesna e-nauka

47 proc. Polaków chce poszerzać swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, jak wynika z badań „Szkolenia w Polsce. Era profesjonalizacji”, przeprowadzonych przez Grupę IPSOS. Dla 27 proc. źródłem wiedzy jest Internet. Dlaczego więc jedynie 3 proc. respondentów przekonanych jest do celowości szkoleń e-learningowych? Być może ta nowoczesna forma edukacji wciąż wydaje się obca i zarezerwowana jedynie dla wtajemniczonych?

„Tak niska popularność e-learningu może również świadczyć o tym, że Polacy chcą się dokształcać, ale głównie w sposób nieformalny, gdy nie są poddani żadnym rygorom zorganizowanego procesu edukacji.” – stwierdza Thierry Iovane, Regional Director Europe, The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). – „Powinni jednak zdawać sobie sprawę z wagi certyfikatu lub dyplomu wieńczącego każdy kurs. De facto jest to jedyny dowód na włożoną przez nich pracę i posiadaną wiedzę. E-learning zapewnia zarówno elastyczność organizacji własnej nauki jak i udokumentowanie jej zakończenia.”

E-learning to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną etc. Komputer z dostępem do Internetu stanowi przepustkę do „nauki na odległość”. Kursant może dowolnie planować czas, który poświęci na naukę. Za pomocą testów i konsultacji weryfikuje swoją wiedzę przygotowując się do sprawdzianu wieńczącego kurs. Jeżeli materiał nie został opanowany, można swobodnie do niego wrócić. „Jedynymi terminami obowiązkowymi, jakich dotrzymać muszą nasi studenci, są daty egzaminów” – stwierdza Thierry Iovane. – „Spowodowane jest to ich całkowitym ujednoliceniem na całym świecie. Dzięki temu nabyte kwalifikacje nie pozostawiają miejsca na interpretację”.

Naukę przez Internet może podjąć każdy: pracujący i bezrobotny, nastolatek i dorosły. Wszystko zależy od dziedziny i zakresu wiedzy, którą jest zainteresowany. „Rozwiązania e-learningowe dotyczą już niemal każdej dziedziny wiedzy. Od kursu związanego z hobby, po naukę bardzo zaawansowaną, zarezerwowaną stricte dla wybranej grupy ekspertów.” – wyjaśnia Iovane. – „W przypadku CIMA mamy do czynienia z kształceniem specjalistów na potrzeby pracy w środowisku biznesowym, głównie w obszarze księgowości zarządczej. Nie obliguje to jednak do pracy wyłącznie w tej dziedzinie.” Choć oferta e-learningowa CIMA dotyczy obszaru ekonomii i finansów, zainteresowani mogą w niej znaleźć tematykę kursu dostosowaną do swoich potrzeb.

„Przeciętny Polak wciąż jeszcze jest na etapie bardziej odkrywania możliwości Internetu i techniki komputerowej niż szerokiego wykorzystywania jej w codziennym życiu. Warto zaufać nowoczesnym rozwiązaniom, ponieważ ich zadaniem jest ułatwienie podejmowanych działań. W tym także nauki i szkoleń pracowniczych. Jeśli chodzi o te ostatnie – systemy e-learningowe są coraz częściej używane do podnoszenia kwalifikacji pracowników nie tylko przez wielkie korporacje, ale również firmy średniej wielkości – ocenia Piotr Jaworski, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.

Według danych GUS, w ubiegłym roku liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania przekroczyła 5 mln (41 proc. ogółu), z czego w 4,8 mln gospodarstw (38 proc. ogółu) rzeczywiście korzystano z tej sieci, a w pozostałych domownicy wiedzieli, że mogą łączyć się z Internetem (głównie przy pomocy telefonu komórkowego), lecz nikt z nich nie korzystał z tej możliwości. Dziś w Polsce jest około 16 mln Internautów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu