EM Lab wchodzi w IV kwartał z nowymi umowami i podtrzymuje realizację prognoz

Notowana na rynku New Connect spółka EM Lab, świadcząca usługi w obszarze marketingu doświadczeń, pozyskała nowego prestiżowego klienta – bank BGŻ. Wartość umowy, choć spółka jej nie ujawniła, została uznana za znaczącą i przybliża EM Lab do celu jaki został postawiony w dokumencie informacyjnym, czyli wypracowania 2,05 mln zł zysku brutto, przy przychodach 20,5 mln zł.
Podpisanie umowy z bankiem BGŻ, jest realizacją zapowiedzi złożonych w dokumencie informacyjnym, że EM Lab S.A. zamierza budować bazę klientów związanych  umowami długoterminowymi. Projekt, który EM Lab pozyskał wygrywając przetarg będzie cyklem spotkań, na których zostanie przedstawiona nowa strategia banku. Tym samym liczba długoterminowych umów jakie realizuje EM Lab wzrosła do czterech, zaś kolejne 10 ma charakter porozumień partnerskich.

„Wygranie przetargu BGŻ jest dla nas bardzo dużym sukcesem” – mówi prezes EM Lab, Julian Kozankiewicz. – „Co niezwykle ważne, odpowiadamy za całość projektu, począwszy od koncepcji poprzez organizację spotkania, aż po podsumowanie akcji”- dodaje Kozankiewicz. – „Zawarcie umowy z BGŻ znacząco przybliża nas do zrealizowania prognozy przychodów na ten rok wynoszącej 20,5 mln zł.” – mówi Prezes EM Lab.

To nie jedyny sukces EM Lab-u w ostatnim czasie. Spółka notowana na New Connect będzie również odpowiedzialna za przygotowanie niezwykle prestiżowego projektu jakim jest przygotowanie premiery filmu „Świadectwo”, która będzie miała miejsce w Watykanie.

Cel – realizacja prognoz

We wrześniu Spółka poinformowała również o podpisaniu dwóch umów z firmami działającymi w branży marketingowej (Kamand i Sport4U), które w znaczący sposób wpłyną na wyniki finansowe  w 2009 r. Spółka podała, że obie umowy, zakładające współpracę strategiczną i sprzedaż know-how EM Labu przełożą się na blisko 600 tys. zł zysku brutto EM Labu w 2009 r.

„Wszystkie nasze działania w tej chwili podporządkowane są jednemu celowi – realizacji prognoz zawartych w dokumencie informacyjnym” – podkreśla Prezes EM Lab. W pierwszym półroczu EM Lab osiągnął przychody w wysokości 7,7 mln zł, zaś zysk brutto wyniósł 736 tys. zł, co stanowiło odpowiednio wzrost o 20 i 32 proc. w stosunku do 1 półrocza 2007.

„Zawsze zwracamy uwagę, że nasza branża charakteryzuje się bardzo dużą intensyfikacją działań w III i szczególnie IV kwartale” – mówi Julian Kozankiewicz. – „Dlatego nasza prognoza w świetle podpisanych umów pozostaje niezagrożona” – dodaje Prezes.

Spółka nie rezygnuje również z dotrzymania prognozy na poziomie brutto. – „Oprócz pozyskiwania nowych kontraktów cały czas pilnujemy kosztów, by utrzymać nasze marże na poziomie zawartym w dokumencie informacyjnym” – podkreśla prezes Kozankiewicz.

EM Lab dotrzymuje obietnic

Spółka EM Lab, która debiutowała na rynku alternatywnym warszawskiej giełdy 24 lipca br. konsekwentnie realizuje zapowiedzi z dokumentu informacyjnego, sporządzonego w związku z debiutem giełdowym. Spółka kupiła już 10 proc. w firmie Eskadra za 120 tys. zł. Grupa Eskadra w 2007 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 13,1 mln zł i wypracowała zysk brutto w wysokości 551 tys. zł., co oznacza wskaźnik cena/zysk dla tej transakcji na poziomie 2,6, co jest wartością dużo niższą od wskaźnika dla EM Labu.

Spółka zrealizowała również kolejną zapowiedź z dokumentu informacyjnego i przeprowadziła badania, których celem było zmierzenie skuteczności metod stosowanych w marketingu doświadczeń.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu