Komunikat Fundacji Ryszarda Krauze

W związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi dotyczącymi rzekomej sprzedaży kolekcji obrazów Prezesa Zarządu Prokom Investments S.A. Pana Ryszarda Krauze, informujemy, że:

1.  Na aukcji zorganizowanej przez domy aukcyjne Desa-Unicum i Polswiss-Art w dniu 9.10.2008 r. , Fundacja Ryszarda Krauze sprzedała kilka obrazów nowoczesnego polskiego malarstwa;
2. Obrazy Fundacji stanowiły ułamek wśród 84 dzieł oferowanych na całej aukcji;

3. Środki uzyskane ze sprzedaży obrazów w całości zasilą konto Fundacji i będą przeznaczone na jej cele statutowe. Fundacja prowadzi statutową działalność m.in. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności miejsc i dóbr o znaczeniu historycznym i społecznym; upowszechniania i promowania idei tolerancji narodowościowej oraz pracowitości i umiejętności współdziałania zespołowego; promowania i rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w tym również wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; upowszechniania i promowania idei tolerancji dla niepełnosprawnych oraz propagowania i upowszechniania metod terapii dla osób niepełnosprawnych; pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudniej sytuacji rodzinnej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;

4.  Głównymi projektami, jakie w ostatnim czasie prowadziła Fundacja, są zakup budynku domu rodzinnego Karola Wojtyły i przygotowanie koncepcji modernizacji muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, wspieranie działalności Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy i projektu budowy Muzeum Historii Żydów Polskich oraz wspieranie osób potrzebujących, zwłaszcza dzieci i młodzieży – w tym ufundowanie stypendiów w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni i leczenie cierpiącego na mukowiscydozę Pawła Iwanowa (Jasia).

Bartosz Jałowiecki
Prezes Fundacji Ryszarda Krauze

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu