Rozszerzenie współpracy Inter Partner Assistance z UNIQA

Inter Partner Assistance będzie realizować assistance domowe dołączane do nowego produktu UNIQA TU S.A.DOM Plus QUATRO
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. od 20 października 2008 roku wprowadza do sprzedaży nowy produkt mieszkaniowy DOM Plus QUATRO, który będzie modyfikacją istniejącego ubezpieczenia DOM Plus. W ramach nowego programu Inter Partner Assistance będzie realizować Home Assistance do polis mieszkaniowych UNIQA TU S.A., podobnie jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia DOM Plus.

Firma Inter Partner Assistance świadczy również usługi Home Assistance domowego dla kart kredytowych Raiffeisen Bank Polska, do których ochronę ubezpieczeniową zapewnia UNIQA TU S.A.

Zakres usług Home Assistance realizowanych przez Inter Partner Assistance zapewnia pokrycie kosztów związanych z udzieleniem poszkodowanemu natychmiastowej pomocy w przypadku wystąpienia szkody w miejscu zamieszkania. Swoim zakresem pomoc ta obejmuje m.in. zorganizowanie oraz pokrycie kosztów dojazdu i wykonania usług specjalistów np. ślusarza, hydraulika, elektryka, itp. Ubezpieczonemu przysługuje również opłacenie kosztów transportu domowników do najbliższego hotelu, transport mienia i zabezpieczenie go przed utratą lub uszkodzeniem w miejscu zamieszkania, pomoc w razie utraty kluczy lub awarii RTV/AGD oraz rozbudowany pakiet usług life-style.

Datująca od 2002 roku współpraca UNIQA TU S.A. i Inter Partner Assistance obejmuje również Assistance samochodowy do produktu Auto PLUS24service oraz przyjmowanie i rejestrację telefonicznych zgłoszeń szkód via call-center.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu