Widar zmierza w kierunku recyklingu

przez | 06/10/2008

Polman S.A., notowany na rynku NewConnect, zakończył pierwszy etap inwestycji w  spółce zależnej Widar. W ciągu kilku miesięcy przeprowadzono proces restrukturyzacji i obecnie celem strategicznym Widar jest rozwój usług związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska, a szczególny nacisk ma być położony na recykling.
Polman S.A. w lutym 2008 roku przejął 70% udziałów w spółce Widar, która świadczy usługi wywozu nieczystości płynnych i stałych. Po podwyższeniu kapitału zakładowego wielkość udziałów Polman S.A. wzrosła i wynosi obecnie 92,29 %. Zaangażowanie Polman S.A. nie ogranicza się jedynie do inwestycji kapitałowej. Polman traktuje to przejęcie i poczynione inwestycje jako szanse na rozwój nowych, perspektywicznych usług związanych z ochroną środowiska.

W ciągu ośmiu miesięcy przeprowadzono proces restrukturyzacji i dokonano szeregu inwestycji, głównie związanych z zakupem specjalistycznego sprzętu. Park maszynowy został rozszerzony o specjalistyczne samochody służące do  wywozu kontenerów oraz nieczystości płynnych. Zainwestowano także w pozyskanie nowej, fachowej kadry oraz w wyposażenie biura i działania marketingowe. Opracowano system sprawnego zarządzania akwizycją, logistyką, transportem, oraz spływem należności. Wyniki tych działań już przynoszą efekty w postaci pozyskania nowych, istotnych dla Spółki kontraktów. Nowi klienci Widar to między innymi: ERBUD S.A., MILOWICZ Development, Grupa 3J S.A.

Strategia rozwoju spółki Widar zakłada świadczenie usług recyklingu, wywozu gruzu budowlanego oraz odpadów pobudowlanych, wywóz nieczystości płynnych od klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Od momentu przejęcia spółki tj. od lutego 2008 roku wartość  inwestycji wyniosła ok. 350.000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.