APC by Schneider Electric zabezpiecza firmę Skandia

Macierze zasilające APC Symmetra® gwarantują płynność procesów biznesowych firmy Skandia.
Firma APC by Schneider Electric, oferująca rozwiązania zasilania i chłodzenia dla aplikacji o znaczeniu krytycznym, zakończyła wdrożenie systemu zasilania gwarantowanego w firmie Skandia Życie TU S.A., specjalizującej się w ubezpieczeniach majątkowych oraz reasekuracji. Podstawowym zadaniem systemu zainstalowanego przez APC w firmie Skandia jest zagwarantowanie płynności procesów biznesowych związanych z obsługą klienta.

Po raz pierwszy Skandia zainstalowała macierz zasilającą APC Symmetra® w 2004 roku. Ponieważ instalacja ta sprawdziła się doskonale, w związku ze zmianą siedziby oraz budową nowej serwerowni, Skandia zdecydowała się na ponowny zakup rozwiązań APC, poszerzony tym razem o dodatkową macierz zasilającą APC Symmetra, szafy 19“, system chłodzenia InRow oraz monitorowanie otoczenia. Oferta ta została przygotowana w ramach architektury APC InfraStruXure®, skalowalnej według potrzeb, prostej w zarządzaniu infrastruktury fizycznej dla środowiska IT.

Najistotniejszymi kryteriami przy wyborze systemu zasilania gwarantowanego, były dla firmy Skandia niezawodność, możliwość szybkiej naprawy oraz nadmiarowość. „Mieliśmy możliwość dokładnego sprawdzenia zasilacza UPS APC Symmetra® w starej siedzibie. Okazało się, że w pełni odpowiada on naszym potrzebom“ – powiedział Igor Siemieniuk, IT Operations Director w firmie Skandia Życie TU S.A.- „ Żeby mieć pewność, że podejmujemy właściwą decyzję, porównaliśmy dostępne na rynku rozwiązania. APC wypadło w tym porównaniu najkorzystniej. Ponieważ zadaniem nowej serwerowni jest sprawne działanie przez najbliższe 10 lat, poza gwarancją nieprzerwanego zasilania zadbaliśmy również o jej odpowiednie chłodzenie oraz monitorowanie otoczenia. Także w tym przypadku zdecydowaliśmy się na rozwiązania APC“.

Zainstalowany system zasilania gwarantowanego APC, wspomaga ciągłość procesów biznesowych w firmie Skandia. Dzięki niemu klienci firmy mają gwarancję stałego dostępu do swoich polis a pracownicy firmy Skandia mogą bezproblemowo wprowadzać wnioski, procesować je, a także generować nowe polisy. Brak przerw w zasilaniu oznacza również możliwość niczym niezakłóconego inwestowania środków klientów.

„Dla APC niezwykle istotne są indywidualne potrzeby klientów i dostosowanie do nich odpowiednich systemów zasilania, chłodzenia oraz oprogramowania do zdalnego monitorowania środowiska informatycznego“ – komentuje Katarzyna Kosińska, kierownik ds. marketingu APC na Europę Centralną. „Dlatego zaproponowaliśmy Skandii architekturę InfraStruXure – system, który nie tylko umożliwia perfekcyjne dopasowanie elementów do aktualnych potrzeb firmy, ale także odpowiednią jego rozbudowę w miarę rosnących wymagań w przyszłości“.

Obecnie w firmie Skandia działają dwie macierze zasilające APC Symmetra o mocy 80kVA [80kW!] każda. Modularna budowa systemu z nadmiarową konfiguracją chroni infrastrukturę tak, aby potencjalna awaria lub konieczność serwisu dowolnego elementu, nie wpłynęły na ciągłość procesów biznesowych firmy. Dużym atutem tego typu rozwiązania jest krótki czas naprawy, który umożliwia wymianę modułu bez przerywania działania systemu. Ponadto możliwość dodawania nowych modułów w prosty sposób pozwala rozbudować system wraz ze zmieniającymi się potrzebami centrum danych: zarówno w kwestii mocy, jak i czasu podtrzymania. Macierze zasilające APC Symmetra PX gwarantują  podtrzymanie zasilania serwerowni w przypadku zaniku zasilania zewnętrznego, do czasu ustunięcia awarii lub, w przypadku długotrwałej awarii, oprogramowanie dostarczone z zasilaczem Symmetra PX umożliwi automatyczne zapisananie danych i bezpieczne zamknięcie chronionych systemów. Innowacyjny system chłodzenia InRow wykorzystujący wodę lodową także zapewnia większą elastyczność rozbudowy. APC dostarczyło również szafy 19“ oraz system monitorujący warunki środowiska, który zapewnia wczesne ostrzeganie przed odbiegającymi od normy zachowaniami systemu lub wydarzeniami w otoczeniu, które mogą doprowadzić do awarii.

Skandia zdecydowała się na długoterminową współpracę z APC. Wdrożone rozwiązania umożliwiają elastyczną rozbudowę o kolejne moduły, w miarę rosnących potrzeb przedsiębiorstwa.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu