Kongres Przedsiębiorczości popiera działania Komisji Przyjazne Państwo

Komisja Przyjazne Państwo zaproponowała nowe podejście do pracy nad ograniczaniem biurokracji w naszym kraju. Zaprosiła do debaty obywateli oraz organizacje pozarządowe, w tym przedsiębiorców. To przełom w relacjach Sejm – przedsiębiorcy i Sejm – społeczeństwo. Dzięki pracy Komisji i jej otwarciu wyzwolono ogromną energię i przywrócono wiarę, że w Polsce można sobie poradzić z oczywistymi absurdami i barierami. Teraz liczymy, że Sejm RP nie zmarnuje tego kapitału.

Prawo w Polsce jest niedobre: chaotyczne, niestałe, z nadmiarem szczegółowych regulacji. Dotyczy to także przepisów dotyczących gospodarki. Przedsiębiorcy zwrócili rządzącym na to uwagę w trakcie I Kongresu Pracodawców w styczniu tego roku. W postulatach Kongresu ta kwestia zajmuje szczególne miejsce.

Nim jednak prawo zostanie zmienione w sposób systemowy, można i trzeba zlikwidować największe absurdy lub otworzyć nowe furtki dostosowujące regulacje do aktualnych wyzwań. Zwlekanie z tym pogarsza konkurencyjność polskiej gospodarki, pogarsza opinie o klimacie dla inwestowania, utwierdza powszechne mniemanie, że nic się nie da zrobić. Dlatego zmiany przygotowanie przez Komisję Przyjazne Państwo, choć różnego kalibru – są ważne i spełniające wiele z naszych oczekiwań. Oczekujemy, że w toku prac parlamentarnych znajdą one pełne poparcie Rządu RP.

Komisja nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów zgłaszanych przez środowisko przedsiębiorców. Jej prace raz jeszcze pokazują jednak, że bez zmiany systemu stanowienia prawa, bez rzetelnej oceny skutków regulacji, bez uczciwych konsultacji społecznych i środowiskowych – nie będzie rzeczywistego postępu w tej dziedzinie. Dlatego zmiana systemu stanowienia prawa powinna być priorytetem rządu, Sejmu i Kongresu Przedsiębiorczości.

Niezależnie od wartości merytorycznej projektów przygotowanych przez Komisję Przyjazne Państwo, Kongres Przedsiębiorczości docenia sposób jej podejścia do zadań. Dziesiątki organizacji zaangażowanych w poszukiwanie lepszych rozwiązań legislacyjnych, kilkadziesiąt tysięcy propozycji od obywateli, otwartość w przyjmowaniu pomysłów płynących z zewnątrz – to jest wartość sama w sobie. Sejm jest dla obywateli, a nie obywatele dla Sejmu – takie przesłanie płynie z klimatu i sposobu prac Komisji.

Kongres Przedsiębiorczości apeluje do Sejmu i rządu o przyspieszenie prac legislacyjnych służących deregulacji gospodarki. Polskie firmy, polska gospodarka ciągle są obciążane nadmiernymi i kosztownymi obowiązkami administracyjnymi i informacyjnymi. Działalność gospodarcza jest zagrożona licznymi sankcjami, także karnymi, jedne przepisy wykluczają drugie, wprowadzane regulacje unijne w wielu przypadkach są bardziej restrykcyjne niż wymaga tego UE – a gospodarka traci rozpęd. Proste rezerwy się skończyły, zwiększa się odsetek firm, które pogorszyły wynik. Trudno ocenić skutki kryzysu finansowego w USA i w Europie Zachodniej – musimy być przygotowani na pogorszenie koniunktury, na niższy wzrost gospodarczy. Tymczasem w ocenie KE w 2005 roku obowiązki administracyjne kosztowały firmy w Polsce blisko 4% PKB (między 7-9 mld euro). Trudno się po takie pieniądze nie schylić!

Zbigniew Jakubas
Przewodniczący Kongresu Przedsiębiorczości

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu