Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa – Generali powiększa każdą wpłaconą składkę o 8%

Z początkiem października br. Grupa Generali wprowadza nową ofertę promocyjną dla produktów inwestycyjnych „Generali Beneficio” oraz „Generali OmniProfit”. Każdy klient, który wypełni wniosek o zawarcie umowy na prowadzenie programu inwestycyjnego między 1 a 31 października br. zostanie objęty programem promocyjnym. Wszystkie tzw. składki regularne wpłacone w pierwszym roku polisowym zostaną przez Generali zaalokowane na rachunku inwestycyjnym w 108%! Oznacza to, że każde 100 zł wpłacone przez klienta zostanie automatycznie powiększone przez Generali o 8 zł i zainwestowane w 44 dostępne instrumenty finansowe.

„Wprowadzając przed rokiem do oferty Generali nowe produkty inwestycyjne, chcieliśmy zapewnić naszym klientom możliwość stworzenia indywidualnego programu inwestycyjnego w oparciu o polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Cieszymy się, że oferta spotkała się z tak pozytywnym odbiorem przez naszych klientów, ponieważ ich zainteresowanie świadczy o zaufaniu jakim darzą zarówno Generali jak i nasz produkt” – mówi Mariusz Zagajewski, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie w Generali.

Generali Beneficio i Generali OmniProfit – oferta dla ceniących zyskowne inwestycje

W ramach Indywidualnego Programu Inwestycyjnego Generali oferuje 2 produkty przeznaczone dla własnej sieci sprzedaży (Generali Beneficio) oraz zewnętrznych sieci dystrybucji oferty (Generali OmniProfit). Obydwa produkty posiadają rozbudowane możliwości pomnażania środków finansowych. Klienci mogą skorzystać z 6 gotowych portfeli zarządzanych przez specjalistów lub sami dokonywać wyboru pomiędzy poszczególnymi funduszami. Ponadto produkty inwestycyjne dają możliwość skorzystania 38 opcji inwestycyjnych, w ramach których klienci mogą alokować zebrane środki zarówno w wybrane fundusze kapitałowe Generali, jak i w fundusze zewnętrzne, które specjalizują się w rynkach akcyjnych, surowców i nieruchomości. Szeroka gama dostępnych instrumentów pozwala zdywersyfikować środki zarówno pod względem przedmiotu inwestycji jak i pod względem geograficznym.

Październikowa promocja – dodatkowe 8% dla zachęty do oszczędzania

W październiku Generali zachęca do skorzystania ze specjalnej oferty, dzięki której składki wpłacane przez klientów w pierwszym roku polisowym zostaną powiększone o 8%. Dzięki nowej promocji każdy klient, który zadeklaruje się wpłacić na przykład 1000 zł miesięcznej składki, otrzyma od Generali do dyspozycji dodatkowe 80 zł. W związku z tym (w przypadku wpłacania 1 tys. zł miesięcznie) klient otrzymuje w pierwszym roku polisowym bonus w wysokości 960 zł, który podwyższa wartość rachunku inwestycyjnego. Aby skorzystać z proponowanej opcji należy podpisać wniosek o zawarcie umowy w terminie między 1 a 31 października br. i dostarczyć go do siedziby towarzystwa do 14 listopada br. Pierwsza składka regularna musi również być opłacona do 14 listopada br. Programem może zostać objęty każdy klient pomiędzy 1 a 60 rokiem życia.

„W październiku br. wszystkim naszym klientom proponujemy specjalną ofertę, która umożliwi powiększenie składek wpłaconych w pierwszym roku inwestycji aż o 8%. Oznacza to, że Generali już w dniu otwarcia inwestycji daje swoim klientom – wraz z każdą wpłacaną przez nich składką –  odpowiednik zysku z najlepiej oprocentowanych obecnie lokat bankowych, wraz z realną szansą pomnażania powierzonego kapitału poprzez dalsze inwestycje. Wprowadzając takie rozwiązanie chcemy nie tylko promować własny produkt, ale również zachęcać do oszczędzania. Świadomość ubezpieczeniowa Polaków rośnie, ale nadal brakuje nam nawyku odkładania środków na przyszłość. Boleśnie doświadczają tego osoby przechodzące na emeryturę,  u których tzw. stopa zastąpienia, tj. relacja ostatniej pensji do otrzymanej emerytury, jest na niezadowalającym poziomie” – dodaje Mariusz Zagajewski.

Gwarantowana ochrona: propozycja Generali to nie tylko inwestycje

Linia produktów inwestycyjnych Generali łączy w sobie zalety inwestycji i ubezpieczenia, zapewniając klientom również funkcję ochronną. W przypadku śmierci ubezpieczonego Generali zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia stanowiącej 105% wartości polisy, powiększonej o wartość dodatkowo zainwestowanych środków (w przypadku gdy Klient opłacał składki dodatkowe).

Obsługa polisy przez Internet

Wraz z ofertą Generali zapewnia swoim klientom nowoczesne narzędzia informatyczne, które umożliwiają zarządzanie i administrowanie produktem przez Internet. Portal Klienta zapewnia za pośrednictwem Internetu m.in.:

  • dostęp do informacji o polisie, w tym o jej wartości, szczegółowym wykazie transakcji, indeksacji, cenach jednostek, historii zleceń wykonywanych na polisie;
  • możliwość wykonywania operacji na polisie, np. zmiany danych osobowych, alokacji składki, dokonywanie przeniesienia jednostek pomiędzy funduszami itp.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu