Spóźniona akcyza

W opinii Konfederacji Pracodawców Polskich, przyjęty na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów projekt ustawy o podatku akcyzowym, jest mocno „spóźniony”.

Jego przepisy dotyczą kilku branż m.in. energetycznej, chemicznej, kosmetycznej oraz tytoniowej. Rządowe prace nad nim miały się zakończyć do końca marca br. Zapowiedzi te nie zostały zrealizowane. Tymczasem przedsiębiorstwa z branż, których dotyczy przedmiotowy projekt, oczekują i potrzebują pilnego uchwalenia nowej ustawy akcyzowej. Nie mając pewności co do przyszłego kształtu uregulowań w obszarze podatku akcyzowego, nie mogą prowadzić właściwego planowania gospodarczego, szczególnie w ujęciu długookresowym. Tym bardziej, że nie mówimy tu o nowelizacji ustawy akcyzowej, lecz o uchwaleniu całkowicie nowej.

Ustawa jest szczególnie ważna dla branży tytoniowej. Duże znaczenie ma tu kwestia konstrukcji stawki akcyzy na wyroby tytoniowe (wzajemny stosunek części kwotowej i procentowej). Proponowana w projekcie stawka akcyzy na papierosy wynosi 138,50zł za każde 1000 sztuk oraz 31,41proc. maksymalnej ceny detalicznej. – Proponowaliśmy już wcześniej (po odrzuceniu przez stawki akcyzy na wyroby tytoniowe proponowanej w projekcie z 10 kwietnia br. tj.160,50 zł za każde 1000 sztuk i 25proc. maksymalnej ceny detalicznej) przyjęcie stawki procentowej na poziomie ok. 27proc. Byłoby to rozwiązanie kompromisowe pomiędzy interesem państwa, a stanowiskiem branży tytoniowej (większość firm tytoniowych, jeśli zmieniłaby się struktura, jest w stanie zaakceptować kompromis między 25, a 35proc.) – mówi Adam Ambrozik, ekspert KPP. Takie rozwiązanie pozwoliłoby także na osiągnięcie pozytywnych efektów przewidywanych dla stawki 25%. Uważamy, że wprowadzenie stawki 31,41proc.:

  • nie zachęci do obniżania cen w takim stopniu jak stawka 27proc.,
  • nie zwiększy przewidywalności i stabilności wpływów budżetowych,
  • nie ułatwi Polsce w przyszłości dalszej harmonizacji opodatkowania,
  • może powodować rozrost szarej strefy.

Przyjęty dziś projekt teoretycznie godzi strony, a w praktyce unika podejmowania decyzji. Warto też podkreślić, że stawki procentowe akcyzy na papierosy, w Czechach, Niemczech, czy też na Słowacji są nie wyższe niż 28 proc., a poziom VAT – u niższy niż w Polsce.

Jesteśmy zdania, że ostateczna konstrukcja podatku akcyzowego musi zapewniać wypełnienie zobowiązań związanych z udziałem akcyzy w cenie papierosów wynikających z prawa wspólnotowego. Trzeba pamiętać, że jeżeli tego nie zrobimy w skrajnym przypadku mogą zostać nawet zostać na nas nałożone wysokie kary finansowe. Jesteśmy otwarci na szukanie kompromisu co do dokładnych wartości części kwotowej i procentowej podatku akcyzowego. Ważne jednak, aby zapewnione były warunki do rozwoju przedsiębiorstw tytoniowych oraz plantatorów tytoniu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu