Secus Asset Management SA podsumowuje III kwartał 2008

Secus Asset Management SA dokonał podsumowania aktywności spółki na rynku w trzecim kwartale 2008r.
Secus I FIZ, fundusz zarządzany przez Secus Asset Management SA, zamknął trzeci kwartał z nową inwestycją. Secus I FIZ objął 30% oraz zakupił 10% udziałów warszawskiej spółki APN Promise Sp z o.o. Transakcja opiewa na łączą kwotę 3,7 mln zł i jest to piąta inwestycja dokonana przez fundusz. Aktualna wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat inwestycyjny Secus I FIZ została wyliczona na poziomie 1205,53 zł co oznacza wzrost o ponad 21% w porównaniu do wyceny przeprowadzonej przez niezależnego audytora Baker Lilly Smoczyński i Partnerzy 31 grudnia 2007 r. Fundusz, od czasu swojej pierwszej inwestycji w październiku 2007, zaangażował ponad 95% zgromadzonych środków. Kolejne inwestycje będą realizowane ze środków pochodzących z wpływów z przygotowywanej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C. Prospekt emisyjny został złożony do KNF i oczekuje na rozpatrzenie.

Wkrótce ukaże się Raport Zarządzającego Secus I FIZ podsumowujący kwartalną działalność funduszu Secus I FIZ. Raport dostępny będzie na stronie internetowej www.secusfiz.pl.

Trzeci kwartał Secus Asset Management SA zakończył ofertą prywatną spółki Ruch Chorzów. Szczegółowe informacje zostaną upublicznione w Raporcie z Oferty Prywatnej, który zostanie opublikowany wraz z Dokumentem Informacyjnym przed planowanym debiutem spółki na NewConnect.

Z końcem października Secus Asset Management SA rozszerzy swoją ofertę produktową o nowy bardzo atrakcyjny na rynku portfel inwestycyjny a do końca czwartego kwartału przynajmniej o dwa nowe, wysokodochodowe projekty.

W pierwszych tygodniach sierpnia Secus Asset Management przygotował i opublikował dwa raporty: raport na temat stanu i perspektyw rozwoju rynku Private Equity w Polsce oraz rozszerzony raport na temat działań funduszu Secus I FIZ. Raport na temat rynku Private Equity przygotowano z uwzględnieniem charakterystyki i sytuacji na rynku, zależności pomiędzy inwestycjami Private Equity a gospodarką, jak również perspektyw rozwoju samego rynku Private Equity. Raport Secus I FIZ oprócz informacji na temat samego funduszu i jego działania zawiera opis spółek portfelowych a także informacje na temat perspektyw działania funduszu, analizę i perspektywy rozwoju rynku Private Equity w Polsce. Oba raporty dostępne są na stronie internetowej www.secusfiz.pl.

Prowadzane działania zakładają w dalszej kolejności uzyskanie licencji na działalność Secus TFI i w konsekwencji złożenie wniosku do KNF o wydanie licencji na prowadzenie Secus TFI. Po otrzymaniu licencji na prowadzenie Secus TFI, nastąpią zmiany kadrowe w zarządzie i radzie nadzorczej – do zespołu Grupy Secus dołączą cenieni na rynku finansowym specjaliści. Wpłynie to pozytywnie na rozwój samego TFI oraz na jakość i efektywność oferowanych produktów inwestycyjnych. Secus TFI będzie specjalizowało się w zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Z końcem sierpnia, Andrew J. Hope, członek zarządu Secus Asset Management SA, został nominowany na wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Usług Finansowych Polsko Amerykańskiej Izby Handlowej.

Znacznie zwiększyła się także obecność Secus Asset Managemnet SA w mediach. Artykuły, komentarze, opinie oraz wypowiedzi eksperckie specjalistów domu maklerskiego ukazują się regularnie w prasie branżowej  (np.: Puls Biznesu, Parkiet, Gazeta Finansowa, The Wall Street Journal Polska) oraz na branżowych portalach internetowych (Bankier.pl, Money.pl, IPO.pl, czy Inwestycje.pl). Jacek Rzeźniczek, główny analityk Secus Asset Managemnet SA, regularnie komentuje sytuacje na rynku finansowym i gości m.in. w TVN CNBC, TV Biznes, radiu PIN czy radiu TOK FM. W gazecie giełdy Parkiet, 8 sierpnia 2008 roku ukazał się obszerny wywiad z Jackiem Rzeźniczkiem, w którym mówi nie tylko o rynku finansowym, ale też o działalności domu maklerskiego Secus Asset Management. Z początkiem października pojawi się również nowy numer kwartalnika Investment Tribune, którego wersja elektroniczna tradycyjnie dostępna będzie na stronie www.secus.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu